Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Na podporu ohrožených a handicapovaných živočichů půjde 25 milionů

5. 3. 2023

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spustila výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Podpora ve výši 25 milionů korun je určená na péči o tyto živočichy a jejich návrat do přírody, na péči o trvalé handicapy pro odchovné a osvětové účely.

Dotaci je možné získat také na osvětu ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, nebo na zajištění péče o invazní druhy předávaných do záchranných stanic. Péči zajišťuje síť akreditovaných záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Žádosti do výzev PPK C přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  do 3. dubna prostřednictvím regionálních pracovišť .

Finanční prostředky jsou dostupné až do výše 100 procent uznatelných nákladů. Formulář žádosti je přílohou výzvy, kterou společně s dalšími informacemi najdete na webu Finance pro přírodu a krajinu v části Výzvy .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jakub Čejka