Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Na prohlídku přehrad v povodí Odry dorazilo 6860 návštěvníků

27. 3. 2023

page.Name
Po tříleté pauze byly minulou sobotu pro širokou veřejnost otevřeny brány přehrad Slezská Harta, Kružberk a Šance. Zájem byl enormní a přehrady navštívilo neuvěřitelných 6860 lidí. Kromě toho v Ostravě ve správě státního podniku přišlo na vodohospodářský dispečink a do vodohospodářských laboratoří dalších 116 návštěvníků.

Tradičně je velký zájem o vodní dílo Šance, k am zavítalo 1560 osob. Přes lávku do odběrné věže, kde byl přístup limitován její prostupností, jic h prošlo 925 . V injekci chodbě museli sestoupit po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 vystoupat zpět do pravého zavázání hráze. Velký zájem byl io Slezskou Hartu a Kružberk na řece Moravici. Přehrady si prohlédlo zhruba 5300 lidí . Někteří, přibližně 300 osob, současně navštívili rybné hospodářství Povodí Odry pod hrází Kružberk a zakoupili si čerstvou rybu přímo u sádek. Největší zájem byl o kružberského pstruha.

„Vysokou účast jsme očekávali vzhledem k dlouhé covidové pauze. Věřím, že i přes delší čekání na prohlídku si všichni den užili. Během celého dne nedošlo k žádnému významnému problému také díky ukázněnosti všech návštěvníků, kteří dbali všech pokynů organizátorů,“ řekl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.Také v Ostravě byl zájem o návštěvu vodohospodářského dispečinku, kde si mohli zájemci vytvořit představu, jak funguje celá Vodohospodářská soustava povodí Odry, která řeší oba extrémní hydrologické jevy – povodně a sucho, a prohlédnout si zázemí laboratoří, ve kterých se mimo jiné sleduje, na základě laboratorních rozborů, kvalita vody v nádržích. V letošním roce musely zůstat veřejnosti nepřístupné přehrady Žermanice a Morávka
kvůli probíhajících rekonstrukčních a údržbových prací.

Návštěvnost v roce 2023

Slezská Harta – 2500 návštěvníků

Kružberk – 2800 návštěvníků

Šance – 1560 návštěvníků

Vodohospodářský dispečink - 51 návštěvníků

Vodohospodářské laboratoře – 65 návštěvníků

Údolní nádrž Kružberk na řece Moravici u Kružberka, jejíž betonová tížní zeď je navržena ve tvaru oblouku o kruhovém poloměru 450 metrů, je nejstarším přehradním dílem, které bylo v letech 1948 až 1955 na území severní Moravy a Slezska vybudováno. Myšlenka na výstavbu přehrady v hydrologicky a morfologicky velmi výhodném profilu Moravice byla sledována již od začátku 20. století. Vlastní výstavbu spustila až situace po 2. světové válce, kdy bylo třeba pokrýt zvýšenou potřebu vody rozvíjejícího se Ostravska. Kružberk jako vodárenská nádrž patří ke klíčovým zdrojům Ostravského oblastního vodovodu, zásobujícím spolu s nádržemi Šance a Morávka bezmála 1,2 milionu obyvatel.

Údolní nádrž Slezská Harta na řece Moravici je objemově čtvrtou největší nádrží v celé republice a vůbec největší na Moravě a ve Slezsku. Její objem velikostí přesahuje součet všech zbývajících sedmi údolních nádrží v české části povodí Odry. K výstavbě nádrže se přikročilo v roce 1987, když v tehdejším extenzivně fungujícím hospodářství byl potenciál vodárenských nádrží po dostavbě poslední z nich Šance na Ostravici v roce 1974 během deseti let zcela využít.

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici slouží dvěma hlavním účelům - k zásobování části Ostravské aglomerace pitnou vodou v kombinaci s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta ak povodňové ochraně níže se nacházející říční Ostravice v délce přibližně 45 kilometrů od profilu hráze po Ostravu . Záměr na výstavbu přehrady vznikl před více než 100 lety po katastrofálních povodních na Ostravici v letech 1902 až 19 03. Impulsem k vlastní výstavbě o téměř 60 letech později byla ale nakonec potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry