Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Novela zákona o myslivosti: Myslivci vymění papírování za počítače

6. 3. 2023

page.Name
Plánování lovu v honitbách podle míry poškození lesů, elektronická evidence, posílení práv vlastníků lesů. To obsahuje novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství České republiky a nyní ji chce projednat se zástupci neziskových lesnických, zemědělských, ochranářských a mysliveckých organizací.

Poté ministr zemědělství Zdeněk Nekula novelu odešle do legislativního procesu. Cílem novely je snížit stavy dlouhodobě přemnožené spárkaté zvěře, která způsobuje škody především na stromech vysazených na holinách po suchu i kůrovci a také v zemědělství. Podle něj jsou současným velkým problémem nejen tuzemské myslivosti vysoké počty spárkaté zvěře, které způsobují několik problémů a rizik.

„Projevují se na zemědělských plodinách a pozemcích. V případě srnčí, jelení a ostatní spárkaté zvěře i na lesních kulturách. Cílem novely zákona o myslivosti je také dát myslivcům nové a účinnější možnosti, jak snížit počty vysokých zvěře a ochránit naše lesy,“ řekl ministr. Návrh počítá s tím, že plán lovu se bude stanovovat podle stupně poškození lesa tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám. Ty bude posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v rámci inventarizace lesů. Plán se nově upraví podle reálných škod, které zvěř způsobila. Za nesplnění mohou myslivci dostat pokutu až 200 tisíc korun.

Přínosem novinky je také elektronizace myslivosti. Dnes se musí v papírové podobě evidovat například myslivecká zařízení, počet psů, lov zvěře hlásit v měsíčních či kvartálních termínech a podobně. Nový systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Prostřednictvím elektronických důkazů spolu budou komunikovat a vést veškerou administrativu myslivci, státní správa, veterinární správa i policie. Významným přínosem plánované novinky je mobilní aplikace, do které budou myslivci vkládat informace o ulovených kusech zvěře. To umožní orgánům státní správy myslivosti snadnější a kontinuální kontrolu skutečně ulovené zvěře.

Škody od spárkaté zvěře jsou opravdu vysoké, musíme s tím něco dělat. Elektronizace ušetří myslivcům nejen papírování, ale také zjednoduší celý systém. Další výhodou je spolehlivější vykazování lovu zvěře, které bude lépe odpovídat realitě,“ uvedl Nekula. Novela prodlužuje lhůtu, do kdy je možné požádat o náhradu za poškození majetku zvěří z 20 na 60 dnů a zavádí povinnost ohlásit škodu sedm dní před sklizní a sepsat o tom záznam.

Ministerstvo plánuje novelou také maximálně rozšířit způsoby lovu. Nově, pokud to uživatel honitby (myslivci) povolí, by mohli myslivci v honitbě lovit také lukem, nikoliv však kuší. Nadále bude platit povinnost používat lovecké psy k dosledování zvěře. Nově by se povolil i lov řady druhů zvěře s pomocí noktovizorů (zařízení pro lov v noci). Bude možné také lovit během sklizně zemědělských plodin či lovit všechny druhy spárkaté zvěře na společných lovech.

Snah o novelizaci zákona bylo v minulosti již několik. Naposledy jeho projednávání skončilo ve čtení v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období, proto stále platí třetí myslivecký zákon z roku 2001. Ministerstvo chce novelu po projednání s neziskovými organizacemi poslat do Legislativní rady vlády letos v červenci.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook ČMJ, OMS Mělník