Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Nový les: Snížit stres suchem, zvýšit množství vody pro sazenice

15. 3. 2023

page.Name
Lesní ekosystémy střední Evropy jsou stále častěji negativně ovlivňovány dlouhými periodami sucha, v jejichž důsledku začala v posledních letech bezprecedentní kůrovcová kalamita. Kombinace těchto faktorů vedla ke vzniku rozsáhlých holin, které bude nutné postupně obnovovat. V extrémních klimatických podmínkách na kalamitních holinách dochází ke značným ztrátám – úhynu čerstvě vysazených stromečků.

Kromě pečlivého výběru vhodných dřevin pro tato stanoviště je především bezpodmínečně nutné snížit stres suchem a zvýšit množství dostupné vody pro sazenice. Jedním z velmi perspektivních řešení pro zvýšení dostupnosti vody rostlinám je aplikace půdních kondicionerů – hydrogelů. Jejich využití v lesnictví se ve svém výzkumu věnují vědci z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské. Pro praxi připravili certifikovanou metodiku Způsoby aplikace hydrogelu a možnosti jeho využití v lesnickém provozu s inovovanými možnostmi dávkování.

V metodice autoři podrobně popisují způsoby aplikace hydrogelu v lesním hospodářství s využitím nových poznatků, které získali při řešení projektů v posledních několika letech. Důraz kladou zejména na inovované možnosti dávkování hydrogelu přímo k sazenicím během obnovy lesů – tablety s hydrogelem, adaptér na rýhovací stroj. Aplikace popsaných metod by měla vést k zefektivnění nakládání s lesními sazenicemi, úsporám na materiálu a také umožnit obnovu dřeva tam, kde to dříve z důvodu nedostatečných srážek bylo nemožné nebo velmi neefektivní. Metodika představuje adaptační opatření využitelné při obnově lesa v kontextu aktuálních klimatických změn.

Běžné hydrogely absorbují 100násobek své hmotnosti, největší super hydrogely dokáží absorbovat více než 400násobek své hmotnosti. Vodu pak uvolňují v průběhu suchého dne rostlině a následně jsou schopny rychle pojmout novou vodu z půdy. Hydrogely jsou efektivní po dobu několika let, což je dostatečná doba potřebná pro uchycení sadby na stanovišti. Běžné hydrogely jsou schopny poskytnout rostlinám až 95 procent vody, kterou absorbují.

Všeobecně jsou hydrofilní polymery (hydrogely) látky na přírodní nebo syntetické bázi s velmi vysokou absorpční schopností. Tato vlastnost přirozeně vedla k jejich použití v lesnictví a zemědělství, kde jsou pomocníkem pro udržování vlhkosti sušších stanovištích nebo na živiny chudších půdách. Pro aplikaci hydrogelu je vhodná většina dřevin, zejména však druhy citlivé na sucho. Z vědci analyzovaných dřevin v podmínkách střední Evropy je nejperspektivnější aplikace hydrogelu při výsadbách dubu, buku, smrku, lípy a javoru, které vykazují nejvýraznější reakci při použití hydrogelu, a to zejména při vystavení středně dlouhodobému stresu suchem.

Využití hydrogelu pro sadbu borovice lesní vědci nedoporučují vzhledem k nejednoznačnosti výsledků během experimentů. Zatímco na stanovištích s dostatkem vody a v letech s vysokým srážkovým úhrnem je vliv přidaného hydrogelu na rostliny nevýrazný a minimální, v období s nedostatkem srážek podporuje růst dřevin i jejich fyziologické ukazatele. Metodika je určena pro praktické využití při obnově lesa, výsadbách a činnostech majících na omezení negativních dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy. Navržené postupy a metody aplikace hydrogelů naleznou uplatnění nejen v hospodářských lesích, ale i v městských aglomeracích, ovocných sadech nebo chráněných územích. Hydrogely jsou biologicky odbouratelné a jejich použití je ekologicky šetrné.

V případě plošné aplikace nebo za využití mechanizovaných metod mohou být hydrogely cenným nástrojem ve velkoplošné obnově lesa na stanovištích s nedostatkem srážek, kde je pěstování dřevin velmi obtížné nebo dokonce nemožné bez použití metod pro snížení stresu a zvýšení množství dostupné vody pro sazenice. Zejména jde o plochy určené k rekultivaci, kalamitní plochy určené k obnově a písčitá stanoviště. Na základě výsledků experimentu lze pro praktické využití hydrogelu jednoznačně doporučit aplikaci formou rozředěné jíchy pod kořenem nebo tablety s hydrogelem. Tyto jsou provozně nejsnadněji aplikovatelné a zároveň jednoznačně specifikovat a modifikovat dávku aditiva, které je k sazenici přidáno.

(hyš-jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: J. Macků, M. Svatoš