Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Podpora míří na druhovou pestrost v lesích a úpravu pro hospodaření zemědělců

15. 3. 2023

page.Name
Dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů připravilo ministerstvo zemědělství (MZe). Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun.

Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropských zdrojů a ze státního rozpočtu. Další legislativní úprava stanovuje nové podmínky pro hospodaření na erozně ohrožených půdách, pro střídání plodin nebo pro zákaz rozorávání travních porostů. Oba materiály dnes schválila vláda.

Vlastníci, nájemci a pachtýři lesů v příštích letech získají podporu na zlepšení stavu životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Dostanou prostředky ve výši 446 milionů korun na zachování druhové rozmanitosti lesů, ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin a zachování habitatových stromů.

Díky podpoře například v chráněných oblastech zůstanou zachovány kvalitní lesní porosty s ohledem na zvýšenou biodiverzitu. Dotace na genofond pomůže financovat šetrný sběr šišek a semínek z cenných lesních lokalit. Genetický materiál poslouží k osázení nových lesů. V hospodářských lesích zůstanou zachovány habitatové stromy zajišťující biodiverzitu, protože v nich například rostou houby a lišejníky nebo žije hmyz a ptáci.

„Z Lesnicko-environmentálních plateb každý rok podpoříme 28 tisíc hektarů cenných  lesních porostů. Dotace navazují na podobně zaměřená opatření z let 2016 až 2022. Nařízení, které jsme nyní připravili na ministerstvu zemědělství, pomůže dostat naše lesy do dobré kondice,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Podle druhého nařízení, které dnes vládě předložilo MZe, se zakotvují nové podmínky, jež musí zemědělec splnit, aby měl nárok na získání plošných zemědělských plateb Společné politiky.

K dotčeným plošným platbám patří například i dotace na zlepšení životních podmínek zvířat v hospodářských chovech. Zemědělci musí také dodržovat protierozní opatření, rozčlenit na více dílů velké pole s jednou plodinou (monokulturou) nebo nechat některá pole ležet ladem, aby na nich byly různé rostlinné a živočišné podmínky (tak zvané vyčleňování neprodukčních ploch).

„Mnohé povinnosti jsou pro zemědělce nové a náročnější než dosud. Abychom jim usnadnili přechod na nová pravidla, umožňuje zemědělcům využít výjimky, které pro první rok Strategických plánů připravila Evropská komise. Letos tedy například i na úhorech pěstovat produkční plodiny. Také povinnost střídat plodiny na jednom poli je odložena až na rok 2024,“ uvedl ministerstvo zemědělství.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZE