Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Při povolování staveb chceme chránit životní prostředí, apeluje 150 spolků

7. 3. 2023

Při povolování staveb chceme chránit životní prostředí, apeluje 150 spolků 41 snímků
Se žlutými helmami na hlavách a zalepenými ústy včera vpodvečer na Staroměstském náměstí v Praze protestovalo 150 občanů zastupující rozmanité spolky. Cílem happeningu bylo znovu poslancům a poslankyním připomenout, že mají obnovit právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům, pokud ovlivňují životní prostředí, a zastavit návrat ke stavu před rokem 1989, kdy bylo vyjádření takového názoru považováno za zločin proti hospodářství a státu.

Účastníci zároveň podpořili související výzvu organizací Arnika, Zelený kruh a Greenpeace. Dnes navíc probíhá druhé čtení novel stavebního zákona a příslušných zákonů. Na happening dorazil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podle něj odpovědnost za legislativu navrhovanou vládou nese vláda jako celek.

Je to vláda koaliční, možnost vyjednat kompromisy je omezená, jsou tam strany, které se na věcech, o nichž se bavíme, neshodují. Každá strana šla do voleb s nějakým programem a je za tím mechanika na úrovni vlády a zastoupení i síly jednotlivých politických stran.  Proto, když zde stojím, není to zříkání se politické odpovědnosti, ale naopak, každá strana koalice má odpovědnost za plnění svého programu a za míru kompromisu, kterou dokáže vyjednat,“ řekl ministr.

Kromě něj na happeningu promluvila řada mluvčích spolků a také osobností, které jejich snahu podporují. Sérii projevů zahájila Petra Kolínská z organizace Zelený kruh. „Soudržná a odolná občanská společnost vyrůstá ze zájmu a péče o místo, ve kterém lidé žijí. Investoři, úřady a občané spolu mají komunikovat o podobě projektů, které ovlivňují životní prostředí desítky, respektive stovky let,“ uvedla.

Právo veřejnosti vyjádřit se ke stavebním záměrům podpořil také Petr Svoboda, advokát a vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK, který prohlásil, že příroda nám nepatří, jsme její děti a měli bychom se k ní chovat s úctou a respektem. „Když ji někdo hodlá ničit, ať už k tomu má jakýkoli důvod, měli bychom mít možnost se k tomu vyjádřit a oponovat mu,“ upozornil.

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová poznamenala, že díky osvíceným ministrům, jako byli Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal měla republika v oblasti účasti veřejnosti ve stavebních řízeních náskok před evropskou legislativou. „Ten jsme v roce 2018 ztratili a s ním i možnost vyjadřovat se ke stavebním záměrům. Tato vláda by nám ji mohla vrátit,“ sdělila Šabatová.

Anna Vinklárková z organizace Arnika zdůraznila důležitost spolků v rozhodovacím procesu. „V praxi se ukazuje, že právě a jedině aktivní občané sdružení ve spolcích dokážou ohlídat, ať už záměrné či nezáměrné, pochybování úřadů v jednotlivých kauzách. Pokud byste nechtěli podporovat veřejnost s procesem, který by chtěl podporovat stavby, znamená to, že nechcete podporovat transparentnost procesů, jež by bylo zásadním protikorupčním opatřením, což je opravdu smutné.“

Tento pohled nabízí také sociální ekolog a vysokoškolský pedagog Ivan Rynda, který se touto problematikou celoživotně zabývá. „Vím, že nestátní, neziskové organizace, mají ve společnosti neuvěřitelně důležitou roli, kterou si málokdo uvědomuje. Je historicky ověřeno, že právě „nevládky“ umí v lokálním, regionálním i globálním měřítku identifikovat problém, který ještě nikdo nevidí. Jestliže se stát této pomoci dobrovolně zříká, jedná hloupě, protože neziskové organizace v rozhodovacích procesech neškodí, ale naopak pomáhají,“  prozradil.

Za organizátory happeningu uzavřela blok projevů Nikol Krejčová z Greenpeace s tím, že právo účastnit se rozhodování je jedno ze základních demokratických práv. „Spolky často chrání zájmy životního prostředí a místních občanů proti moci peněz developerů a měly by být vnímány jako prospěšné iniciativy. Není pravda, že spolky stavební řízení blokují, ve skutečnosti se účastní jednotek procent všech řízení. V zájmu státu nejsou developeři stavící bez ohledu na lidi i přírodu, ale především spokojení obyvatelé,“ dodala Krejčová.

Arnika, Zelený kruh a Greenpeace vyzvaly poslance k obnovení účasti veřejnosti při povolování staveb již v prosinci 2022. V otevřené výzvě na poslance apelovaly, aby k novele zákona předložili a umožnili pozměňovací návrh, který veřejnosti podává námitky, a tím pomáhá chránit přírodu a krajinu při povolování staveb. Jejich žádost kromě spolků podporuje také tisíce lidí, kteří kvůli tomu napsali poslancům e-mail.

Zatím jedinou reakci na žádost spolků je návrh předložený skupinou koaličních poslanců. Spolkům však nabízí pouze možnost zúčastnit se při povolování staveb v případě, že je spojeno s kacením stromů nebo udělením výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů. Spolky jej považují za nedostatečný. Neřeší totiž mnohé jiné dopady na životní prostředí, konkrétně nevratné zábory půdy a hospodaření s vodou v krajině.

Díky spolkům byly již v minulosti chráněny některé přírodní lokality nebo došlo ke zlepšení stavebních projektů. Spolky povolování staveb nezdržují – účast veřejnosti prostřednictvím spolků byla radikálně omezena pozměňovacím návrhem novely stavebního zákona před čtyřmi lety – ke zrychlení povolování staveb však nedošlo.

(hyš-lp)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Arnika