Sobota

10. června 2023

Nyní

18°

Zítra

16°

Svátek má

Přípravy na vznik Chráněné krajinné oblasti Soutok jsou v plném proudu

31. 3. 2023

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky začala z pověření ministerstva životního prostředí seznamovat obce, významné hospodářské subjekty, místní instituce a organizace s návrhem vymezení Chráněné krajinné oblasti Soutok, její zonace a bližších ochranných podmínek.

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Programové prohlášení vlády počítá s velkoplošnou ochranou této jedinečné krajiny se sítí slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s bohatou biodiverzitou. Po padesáti letech snah, nejrůznějších výzev, petic, stanovisek, nekonečných jednání a diskusí byly nyní konečně zahájeny reálné kroky k zajištění územní ochrany oblasti soutoku Moravy a Dyje.

„Jde o mimořádně cennou krajinu mezinárodního významu. Pokud se podaří vyhlásit CHKO Soutok, bude odstraněn bezesporu největší státní dluh české ochrany přírody,“ řekl ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Cílem předjednání návrhu CHKO je shromáždit připomínky a podněty partnerů a zohlednit je tak, aby návrh představoval co nejširší shodu regionu ještě před zahájením oficiálního procesu vyhlašování ze strany ministerstva životního prostředí. Chráněná krajinná oblast by měla vzniknout přibližně na 12 tisících hektarech, více než 90 procent zdejších lesů je ve vlastnictví státu.

„Řada schůzek již proběhla, nyní jsme obeslali všechny obce s nabídkou setkání se zastupiteli. Připravili jsme speciální webové stránky, kde se každý může s návrhem vymezení CHKO i její zóny zapojit do interaktivní mapové aplikace. Je tu i návrh bližších ochranných podmínek a odpovědí na často kladené dotazy, které se v souvislosti s CHKO objevují. Web průběžně doplňujeme,“ dodal Pešout.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín