Úterý

16. července 2024

Nyní

26°

Zítra

22°

Svátek má

Příznivci Slavkovského lesa se při setkání seznámí s mnoha zajímavostmi

31. 3. 2023

page.Name
Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les dnes od 16 hodin pořádá ve svých prostorách v Mariánských Lázních Setkání příznivců Slavkovského lesa. Jeho součástí bude cyklus přednášek odborníků nejen ze Správy, ale také například z Agentury ochrany přírody a krajiny z Prahy či z Botanického ústavu Akademie věd České republiky.

Účastníci budou svědky zhodnocení revitalizace a nastínění vývoje populací ryb a obojživelníků v posledních sezónách v Přírodní rezervaci U sedmi rybníků. Dále jim budou představena vybraná opatření v boji s invazivními rostlinami realizovaná v praxi v CHKO Slavkovský les. Rovněž jim bude představeno shrnutí výsledků projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů v letech 2017 až 2023, výsledky mapování vodních bezobratlých živočichů i nešvary rybničního hospodaření a jejich vliv na diverzitu vodních brouků ve Slavkovském lese.

Druhý blok setkání odstartuje přednáška o podpoře hořepníků a následném transferu modrásků hořcových v Přírodní památce Kounické louky. Hovořit se bude také o dvou dekádách monitoringu a ochrany hnědáska chrastavcového v západních Čechách, řízeném vypalování mokřadů i o historii a perspektivách využívání ohně k údržbě krajiny.

Předposlední přednáška při Setkání příznivců Slavkovského lesa prozradí něco o výskytu vlků v této lokalitě a poslední, již večerní, o nejzapomenutějších rezervacích v kraji. Kromě toho bude při příležitosti této představena zbrusu nová kniha s názvem Zvláště chráněná území Karlovarského kraje.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: CHKO Slavkovský les