Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Prosvětlení a těžba na Svatém kopečku a Turoldu otevřou lesy

29. 3. 2023

page.Name
Na Svatém kopečku a Turoldu v Chráněné krajinné oblasti Pálava v minulých měsících probíhala těžba dřeva, jejímž cílem je lesy otevřít a vytvořit prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organizmů, pro které jsou obě místa vyhlášena přírodní rezervací.

Na Svatém kopečku jsme ve spolupráci s Lesy ČR odtěžili 0,6 hektaru porostu v prostoru sedla mezi samotným vrcholem a kaplí Božího hrobu. Porost tvořily zejména odumírající jasany a javory, které byly odtěženy, naopak stojící i ležící duby a další vzácnější dřeviny, jako jsou jilmy a hrušně, v porostu zůstaly. Duby hostí zdaleka nejširší spektrum mizejících druhů bezobratlých a většina z těch nejohroženějších dokáže využívat jen stromy dobře osluněné. Na Turoldu se těžba dotkla 0,83 hektaru převážně odumírajících jasanů a usychajících borovic černých.

V obou případech šlo o  místa, která byla historicky bezlesá  a dřeviny se tam dostaly až v první polovině dvacátého století, což dokazují historické letecké snímky  i staré pohlednice. Celá Pálava, stejně jako tyto dvě rezervace, je významná právě jako útočiště světlomilných a teplomilných druhů, pro než postupné zarůstání krajiny dřevinami ať už vlivem změn hospodaření, opuštění pastvy, změny lesního hospodaření či cíleného zalesňování často nepůvodními druhy představuje ohrožení a je důvodem jejich úbytku.

Prosvětlování lesa i tvorba migračních koridorů v jinak neprostupných lesních porostech patří k mimořádně důležitým zásahům pro podporu biodiverzity a ochranu těch nejvzácnějších světlomilných druhů živočichů i rostlin. Konkrétně na Svatém kopečku bylo toto místo vybráno proto, aby se propojily dvě stepní enklávy – dříve spojité, dnes oddělené právě pásmem lesa a pro ohrožené druhy neprostupné.

Samotná těžba, která probíhala v zimních měsících, není samozřejmě jediným zásahem, který se tady bude provádět. Stále probíhají dočišťovací práce, lokalita se bude po několik let pravidelně kosit. Během té doby zaroste nyní holá půda rostlinami včetně těch poměrně vzácných světlomilných druhů.

FAQ aneb Odpovědi na vaše otázky ve zkratce

Proč kácíte les, když je potřeba stín a stromy ochlazující klima? Podobné zásahy se týkají velmi vysokého množství lesa, například na Svatém kopečku jde o 0,6 hektaru z celkového počtu 20,7 hektaru – tedy necelá tři procenta. Důvodem je podpora ohrožených druhů, pro která jsou tato místa vyhlášena rezervacemi, jímž příliš lesa a stínu naopak škodí. Výsadby stromů podporujeme a realizujeme tam, kde mají smysl, například v zemědělské krajině.

Těží se všude tam, kde se na tom dá vydělat! Těžba na Turoldu i Svatém kopečku probíhala v poměrně těžkém terénu, vzhledem k druhovému složení i stavu těžených rozhodně nešlo o výdělečný podnik.

Vypadá to hrozně! Ano, v současné době, kdy plochy ještě nejsou zcela uklizeny, jsou chvíli po těžbě a v předjarním období s dlouhou periodou bez srážek, nevypadají dvakrát hezky. S další péčí a časem na ozelenění bude stav jenom lepší.

Kdo za to může? Iniciátorem opatření je AOPK ČR, Správa CHKO Pálava, která péče o území ve správě stanoví na základě odborných podkladů, výsledků vědeckých prací a konzultací s odborníky z vysokoškolských pracovišť (zoologie, botanika, ekologie). Rozsah a priority prováděných opatření jsou pak kompromisem mezi těmito názory, názory vlastníků a hospodářů v dané lokalitě a jsou v souladu s plány péče o dané území. Samotnou těžbu prováděly Lesy ČR, další péče je v režii smluvních dodavatelů AOPK ČR.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Pálava