Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Rekonstrukcí obnovili čtyři úseky Schwarzenberského plavebního kanálu

11. 3. 2023

page.Name
Rekonstrukci čtyř úseků Schwarzenberského plavebního kanálu dlouhých bezmála tři a půl kilometru dokončily na Šumavě Lesy České republiky. Čtyřletý přeshraniční projekt za 21 milionů korun spolufinancovala 15 miliony korun Evropská unie.

Lesy ČR od roku 2019 obnovovaly opevnění Otovského, Schwarzenberského a dále toku Světlá. „Nejdříve jsme vybudovali lesní cestu K Oponě, po které jsme přivezli materiál na obnovu kanálu. Dnes se po ní dostává lesnický personál do porostů, ale využívá ji i veřejnost. Zpřístupnili jsme tak další úsek této národní technické památky,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro povodí Vltavy z Lesů ČR.

Jak vysvětlil, z toků byly odstraněny pařezy zarostlé do původního opevnění zasahující do průtočného profilu. Jako kdysi při stavbě kanálu posloužil k opravě zdí koryt místní kámen skládaný nasucho. V podmáčených místech bylo obnoveno dřevěné opevnění dna. Schwarzenberský plavební kanál postavený v letech 1789 až 1793 převedl přes šumavský hřeben vodu z povodí Vltavy do povodí Dunaje.

Z nepřístupných oblastí Šumavy se tak do Vídně splavovalo palivové dříví, jehož byl v Rakousku nedostatek, a prodávalo se za dvojnásobnou cenu než v Praze. Aby bylo pro plavení dřeva dostatek vody, do kanálu se tehdy svedly okolní toky a vybudovaly se nádrže. Po kanále se plavilo dříví asi sto let, dnes je národní technickou památkou.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy Č R