Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Také v Krkonoších oslavují lesy! Bez nich by to určitě nešlo

21. 3. 2023

page.Name
Sklenice čisté vody, sešit, do kterého si píšeme poznámky, léky na horečku nebo třeba dům. To jsou všechno věci, které dobře známe, bez kterých si asi život nedovedeme moc představit. Aniž bychom to běžně vědomě vnímali, všechny mají jasnou souvislost s lesem, respektive s lesy světa. Proto se dnes bude slavit Mezinárodní den lesů i v Krkonoších.

Stejně, jako jsou lesy úplně zásadní součástí planetárního ekosystému z celosvětového hlediska, krkonošské lesy jsou velmi podstatné z pohledu našeho regionu, republiky i střední Evropy. Jsou domovem tisíců druhů živé přírody. Většina z odhadovaných dvou tisíc druhů makromycet, tedy okem viditelných a plodnic tvořících hub, je doma právě v lese. V  lesích roste přes 400 druhů mechů a játrovek. Stovky druhů lesních bylin, vždy jen dřevinných druhů, roste v Krkonoších přes 60, žije zde zhruba 200 druhů obratlovců, z toho více než 100 zde hnízdících druhů ptáků a významná část z několika desítek tisíc druhů bezobratlých vyskytujících se v nejvyšších českých horách.

Jsou také úžasným průvodcem pestrosti tamních vegetačních stupňů. Krkonoše začínají v nadmořské výšce kolem 400 metrů v údolí horských potoků listnatých lesů podhorského stupně, které tvoří, nebo by v přirozených lesích měl tvořit, především buk lesní, avšak spolu s dalšími druhy, jako jsou javory, zejména klen, jasany, olše, osiky, různé druhy vrb, břízy a další. Od 800 do 1200 metrů nad mořem tvoří horský vegetační stupeň především pravé horské smrčiny, tedy lesy, kde je v českých podmínkách doma smrk ztepilý.

Ani horské smrčiny ale nejsou zdaleka jednotvárné. Najdeme tu smrčiny podmáčené, suché i rašelinné. Mezi smrky lze tu a tam najít i statečné jedince buku, častěji ale břízy bělokoré i karpatské, nebo charakteristický jeřáb ptačí. Poslední výškový stupeň, kam zasahují v Krkonoších lesy, i když poněkud nezvyklé, je stupeň vysokohorský, neboli alpínský od 1200 do 1450 metrů nad mořem.

Také tam jsou to lesy, i když jsou tvořeny zejména keřovitými borovicemi klečemi, mezi nimiž můžeme potkat jeřáby, břízy, vrbu laponskou či krkonošskou specialitu - jeřáb sudetský. Tyto lesy už jsou také součástí biotopů krkonošské arkto-alpínské tundry, největšího přírodního pokladu světového významu, který chrání Krkonošský národní park.

Navíc, trávit čas v lese je rozhodně dobrý nápad. Pomáhá udržovat si nebo si vrátit ztracené pozitivní emoce, snížit to stres a dokonce i tlak! Čím víc se návštěvník dostane do lesa, tím méně se o něj bude pokoušet deprese, únava, budete méně naštvaný av tenzi. V lese je také chráněn před velkou částí znečištěného ovzduší z dopravy a dalších lidských aktivit.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto