Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vlk z Polska se opět pohybuje na Vysočině, zřejmě hledá družku

31. 3. 2023

page.Name
Vlk, kterého výzkumníci polské organizace SAVE – Wildlife Conservation Fund loni na jaře v Polsku odchytili a opatřili telemetrickým obojkem, se opět pohybuje v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vyplývá to z výsledků telemetrického sledování i pozorování v terénu. Na Vysočině se objevil v posledních měsících již podruhé.

„To, že se tento vlk přesunuje na tak velké vzdálenosti – v posledních měsících se přesunul dvakrát od Králického Sněžníku na Vysočinu – dokládá, že pravděpodobně hledá družku a nové teritorium. Na Vysočině má k dispozici dostatek potravy, kterou jsou především srnci, jeleni či prasata divoká,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podle Miroslava Kutala, akademického pracovníka Mendelovy univerzity v Brně a vedoucího programu Šelmy Hnutí DUHA, který věnuje sledování interakcí mezi lidmi a vlky v rámci nového multidisciplinárního projektu LIFE WILD WOLF, během téměř čtyř měsíců telemetricky sledovaného vlka původem z Polska dobrovolníci a spolupracovníci ověřovali desítky míst jeho častějšího zdržování a našli zbytky po konzumaci zhruba desítky srnců.

„Vlk se pohyboval na území šesti krajů včetně okraje Prahy a poznal značnou část naší krajiny. I když se pohyboval spíše iv poměrně obydlených místech, jeho pozorování lidmi byla vzácná, přemisťoval se především v noci a lovil nejdostupnější divoce žijící kopytníky,“ uvedl Kutal. V současné době nejsou hlášeny žádné škody na hospodářských zvířatech, přesto se ale chovatelům doporučuje, aby svá stáda preventivně zajišťovala, což poskytuje stát dotace. Nově je možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v opakovaném výskytu vlka.

„Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy, tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Chovatelé mají také nárok na náhradu škody v případě vlčího útoku. Víme, že přítomnost vlků znamená pro chovatele komplikace, právě proto jim stát podporuje poskytuje. Pokud informaci o výskytu vlků dostaneme včas, můžeme chovatele v dané oblasti oslovit a navrhnout vhodná preventivní opatření,“ vysvětlil Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Vlci putují na velkou vzdálenost a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém území nebo při hledání nového. Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a silnicemi, které představují obtížně překonatelné bariéry. Přes dálnici D1 byly vybudovány čtyři ekodukty, které živočichům slouží k překonání těchto bariér. Okolí některých ekoduktů však postihla kůrovcová kalamita a stromy jsou vykácené. K využívání ekoduktů velkými savci dočasně komplikuje. V oblasti Českomoravské vrchoviny se vlci objevují od roku 2016, jde však pouze o jednotlivá migrující zvířata. Více pozorování bylo hlášeno jižně od Telče v roce 2019, ani zde se však vlci trvale neusídlili.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Žďárské vrchy, Lubomír Dajč