Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Vodní režim v nivě Malé Jeřice obnovili také na loukách

13. 3. 2023

Vodní režim v nivě Malé Jeřice obnovili také na loukách 6 snímků
Revitalizaci v minulosti odvodněné louky v nivě Malé Jeřice v Oldřichově se v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory podařilo dokončit před začátkem zimy. Pět hlubokých příkopů odvádějících vodu bylo zajištěno dřevěnými přehrážkami a zasypáno materiálem, který zde zůstal v odvalech.

V souvislosti s úpravou byly vytvořeny dvě nové tůně. Akce navazuje na revitalizaci provedenou v místě v roce 2009 a jejím cílem je vrátit údolí přirozený vodní režim, zvýšit kapacitu území k udržení vody a vytvořit vhodné prostředí pro mokřadní organismy nejen rostliny, ale také živočichy, hlavně obojživelníky .

Současně v místě probíhá redukce náletových dřevin na lučních biotopech. Akce byla hrazena z Programu péče o krajinu a provedena výhradně na pozemcích ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Zatím vše působí dosti syrově, ale zástupci CHKO Jizerské hory doufají, že na jaře bude území kypět životem.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Jizerské hory