Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Vzájemnou intenzivní spolupráci považují vodohospodáři za důležitou

21. 3. 2023

page.Name
Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, tedy dnes, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit.

Musí to však fungovat i obráceně. Společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek. Díky větší spolupráci vodohospodářských společností je i nadále zajištěna zabezpečenost dodávek vody pro pitné účely i průmysl v celém regionu prakticky stoprocentní a jeho obyvatelé mohou plně využívat toto vodní bohatství.

Prioritami státního podniku Povodí Odry jsou bezpečnost a spolehlivost vodních děl a snížení nepříznivých účinků sucha a povodní. Právě loni vstoupila v účinnost již třetí aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry pro období 2022-27. Ten harmonizuje základní veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snižuje nepříznivé účinky sucha a povodní a napomáhá udržitelnému užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Mimo přípravy velkých investičních celků ke zmírnění povodní nebo sucha se věnujeme péči o drobné vodní toky, komunikaci s pobřežníky, vlastníky pozemků tvořících koryta drobných toků a vlastníků staveb, které kříží vodní toky nebo jsou umístěny v souběhu říčních koryt. Náš podnik kladným postojem umožnil vybudování cyklostezek, cyklotras, tras pro pěší na říčních hrázích a březích, a tím snadný přístup k vodním tokům. Přesto stále zdůrazňujeme, že volnočasové aktivity u vody a obecné nakládání s vodou stojí na vlastní odpovědnost jednotlivců,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Podle něj jsou rámcem zákonných povinností postupně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje vybavovány vytipované jezy záchrannými prvky, které pak zvyšují šanci při záchraně tonoucího. „Loni postihly naše území lokální povodňové události způsobené vydatnými srážkami, které střídaly krátká období sucha. Díky nadstandardní úrovni řízení Vodohospodářské soustavy Povodí Odry podle manipulačního řádu, který prošel modernizací, jsme tyto výkyvy počasí zvládli,“ dodal.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, jako nejvýznamnější vodárenská společnost v moravskoslezském regionu, vyrábí 95 procent pitné vody z povrchových zdrojů ve správě státního podniku Povodí Odry. Jde o údolní nádrže Šance a Morávka v Beskydech a kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk v podhůří Jeseníků. Kvalitní pitnou vodu z centrálních úpraven vod v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku pije zhruba jeden milion obyvatel Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje.

„Všichni vidíme, že se okolní prostředí mění. Ve své činnosti to pociťujeme také, kdy se takové období střídá s obdobími prudkých dešťů. Obě situace komplikují práci při úpravě surové vody na vodu pitnou. Stejně tak na nás má negativní vliv kůrovcová kalamita a odstraňování následků, kdy vznikají v horském terénu holiny, které vodu nedokážou zadržovat. Do menších lokálních úpraven v Beskydech v případě prudkých dešťů přitéká velké množství vody s velkým zákalem, což je náročné pro její úpravu, nebo je ve zdrojích naopak vody velmi málo, protože holiny jsou při delším období bez dešťů vyprahlé,“ řekl Anatol Pšenička, generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.

Právě proto nyní tato instituce oceňuje, že díky systému Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu, lze zajistit společnou výrobu kvalitní pitné vody z údolních nádrží pro všechny odběratele. Jak Pšenička uvedl,  spolupráce všech zainteresovaných stran by se měla společně zaměřit na to, že krajina bude také z hlediska využívání vodních zdrojů fungovat v režimu, který je dlouhodobě udržitelný.

Přiznejme si, že na řadu dnešních problémů jsme zadělali během předlistopadového období intenzivního zemědělství bez ohledu na dopady na okolí. Otázkou zůstává, jak daleko jsme se poučili. Zároveň musím konstatovat, že pracuje-li letošní motto Světového dne vody s pojmy, jako jsou partnerství a spolupráce, pak právě díky této kooperaci se státním Podnikem Povodí Odry, nebo společností OVAK jsme vždy dokázali vzájemnou vstřícností a pružnou realizací provozních opatření zajistit bezproblémové dodávky kvalitní pitné vody všem našim odběratelům. A to nejen v obdobích, kdy nás trápily povodně, nebo naopak delší období sucha, případně pandemická situace v uplynulých letech,“ sdělil.

OVAK už řadu let uplatňuje různé moderní technologie, které napomohly snížit ztráty pitné vody na Ostravsku na úroveň vyspělých měst. V minulém roce rok činily 1341 milionů metrů krychlových, což představuje 8,13 procenta z vody realizované. Po stránce zdrojů vody je na tom moravskoslezský region velmi dobře. Navíc, Ostrava je zásobena jak kvalitní vodou z povodí Odry, tak vydatnými prameny na území města. Síťová infrastruktura je historicky dimenzována na daleko větší spotřebu než, jaká existuje dnes. Současné šetření vodou vnímáme u mnohých domácností jako fenomén motivovaný úsporou nákladů na život.

Náklady na vodu jsou však oproti, například na elektřinu, plyn, teplo, služby nebo potraviny velmi nízké. Takže, možná lépe než přehnaně šetřit, je používat vodu hospodárně. Dnešní spotřeba vody je na hranici hygienického minima a neměla by dále klesat do extrému, protože zajištění osobní a sanitární hygieny u občanů je nezbytné. Vzpomeňme na nedávnou situaci s covidem. Doporučujeme se chovat jako správní hospodáři, hledáme formy úspor bez vlivu na kvalitu poskytovaných služeb, proto má Ostrava stále nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v republice.

Město je živý organismus, bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není funkční, proto s jeho vedením koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem na budoucnost. Podporujeme tak zvané modrozelené aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme také desítky společensky odpovědných projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury,“ konstatoval statutární ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petr Konečný.

Většina zákazníků využívá tak zvaný SMART vodoměrů, které jim pomáhají efektivně hospodařit s vodou a včas je informovat o nestandardních spotřebičích nebo únicích. Systémem je nyní pokryto minimálně 70 procent vodoměrů, přes které protéká více než 84 procent dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologie Chytrého měření celou Ostravu. „Zákazníkům poskytujeme kvalitní servis v celém spektru služeb v oblasti vodovodů a kanalizace, součástí naší nabídky je inženýrská, projekční a poradenská činnost i stavební práce,“ doplnil Konečný.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry