Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Chytré technologie na polích a přechod na volné chovy slepic

6. 6. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo dotace pro mladé zemědělce. Na 1. kolo je připraveno celkem 8,28 miliardy korun. Pravidla pro čerpání dotací podepsal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Rozdělíme více než osm miliard korun z národního a evropského rozpočtu převážně na investice do zemědělských a potravinářských podniků i na zahájení činnosti mladých zemědělců. V prvním kole nové Společné zemědělské politiky jsme připravili několik novinek, ale zároveň zachováváme návaznost na minulá léta. Chceme zemědělství podporovat a modernizovat, a také pokračovat v tom, co se dříve osvědčilo,“ řekl ministr zemědělství Nekula.

Nejvíce peněz, téměř pět miliard korun, dostanou zemědělci na investice do zemědělských podniků živočišné i rostlinné výroby. Budou si moci pořídit nejmodernější technologie, například polní a stabilní roboty, systémy využívající družicová data, systémy pro variabilní aplikaci hnojiv, chemické přípravky, osiva nebo systémy umožňující sběr přesných dat o porostu.

Příspěvky budou moci zemědělci využít zejména na citlivé komodity, jako jsou ovoce, zelenina nebo na zlepšení životních podmínek zvířat v chovech. Novinkou je samostatný záměr určený pro přeměnu klecových chovů nosnic na alternativní systémy, tedy například na voliéry a volné chovy. Podpora chovatelům pomůže připravit se na úplný zákaz klecových chovů, který začne platit od roku 2027.

Téměř 2,4 miliardy korun jsou určeny na zpracování zemědělských produktů, buď přímo pro zemědělce na farmě nebo pro zpracovatelský podnik. O tuto dotaci budou moci žádat zejména malé a střední podniky. Velké podniky jen v případě, že jejich projekt bude zaměřený na bioprodukci, na snížení spotřeby energie minimálně o 10 procent nebo na znovuvyužití odpadních vod ze zpracovatelského provozu.

Za využívání obnovitelných zdrojů dostanou zemědělci a potravináři navíc preferenční body, které pak umožní snadněji dosáhnout na dotace. Body navíc se jim započítají také, pokud budou zpracovávat svou vlastní produkci, takže nebude nutná přeprava zboží na dlouhou vzdálenost a a sníží se ekologická stopa výrobku.

Součástí 1. kola je i podpora začínajících zemědělců. Proti předešlému období se pro ně zvýšila částka dotace, a to o více než 60 procent, pokud bude mladý zemědělec i zpracovávat vlastní produkci. Zatímco dříve to mohlo být zhruba 1,2 milionu korun, nyní budou moci získat základní sazbu 1,5 milionu, nebo až dva miliony, pokud budou vlastní produkci i zpracovávat.

Velkou novinkou je, že mladí zemědělci do čtyřiceti let dostanou dotaci hned po podpisu dohody o ní. Dříve mohli obdržet jen polovinu a zbytek až poté, co dokončili své projekty. Mladí lidé, kteří se zemědělstvím začínají, budou mít nyní k dispozici hotovost, abychom jim usnadnili rozjezd podnikání. Mladým zemědělcům rozdělíme v prvním kole více než 680 milionů korun,“ uvedl ministr Nekula.

Na podporu zavádění inovací do praxe je určeno celkem více než 360 milionů korun, a to například na spolupráci výrobců potravin s výzkumnými institucemi nebo na vytvoření operačních skupin Evropského inovačního partnerství, které se budou zabývat zejména změnou klimatu a životního prostředí. Inovativní řešení konkrétního problému vychází vždy především z potřeb zemědělců, potravinářů či vlastníků lesa, přičemž operační skupina vhodně propojuje jednotlivé členy, kteří se vzájemně doplňují znalostmi v rámci své role v operační skupině.

Intervence

Alokace (Kč)

Investice do zemědělských podniků

4 856 343 174

Investice do zpracování zemědělských produktů

2 380 000 000

Zahájení činnosti mladého zemědělce

682 515 040

Inovace při zpracování zemědělských produktů

95 200 000

Podpora operačních skupin a projektů EIP

267 750 000

Celkem

8 281 808 214

Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Podpora 1. kola se bude vyplácet po dobu několika let, záleží vždy na délce konkrétního projektu. Zemědělci budou moci podávat žádosti do 1. kola prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 22. srpna do 12. září letošního roku. Citlivé komodity  jsou podporované, jejich výroba je praktická a zároveň důležitá pro udržení potravinové soběstačnosti, zaměstnanosti na venkově nebo péči o krajinu. Jde například o ovoce, zeleninu, živočišnou výrobu.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto