Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Ministr Nekula: Slušný, ale nedůrazný, nezměnil chod svého aparátu

15. 6. 2023

page.Name
Ekologická organizace Hnutí DUHA, dlouhodobě usilující o zlepšení českého lesnictví a zemědělství, při příležitosti tiskové konference KDU-ČSL a souvisejícímu odvolání ministra zemědělství Zdeňka Nekuly okomentovala jeho dosavadní působení v úřadu a očekávání od ministerstva zemědělství v tomto volebním období, které vychází z Programového prohlášení vlády.

Jaromír Bláha, odborník na lesnictví z Hnutí DUHA, ministrovi Nekulovi za organizaci poděkoval především za jeho korektní a férové ​​jednání. „Přestože jednal slušně, neplnilo ministerstvo zemědělství dostatečné závazky Programového prohlášení vlády týkající se lesů,“ řekl. Podle něj lesní zákon potřebuje skutečně ozelenit, nejen „fíkový list“. „Skutečně odstranit zbytečná omezení vlastníků, jako je například tlak na umělé zalesňování a skutečně zpřísnit zásadní ekologické limity hospodaření, jako jsou používání holosečí a ochrana lesní půdy. V tomto směru je diskuse teprve na začátku a koncem volebního období se pomalu blíží,“ uvedl.

Jak dále Bláha sdělil, přestože programové prohlášení vlády obsahuje jasné závazky změnit hospodaření státního podniku Lesy ČR ve prospěch veřejných funkcí lesů, v praxi to zatím nepozorujeme. Klíčové dokumenty, jako zakládací listina a statut státního podniku Lesy ČR se nezměnily a samostatný zákon o něm ministerstvo ani nezačalo připravovat. Na rozdíl od původních návrhů došlo po společných jednáních v návrhu zákona o myslivosti ke značnému zlepšení, stále je v návrhu ale prý řada bodů, které je potřeba upravit ve prospěch obnovy lesů a veřejnosti i vlivu zejména malých vlastníků.

Od ministerstva zemědělství očekáváme dále neodkládané předložení mysliveckého i lesního zákona k projednání a schválení Parlamentu ve stavu, který bude naplňovat Programové prohlášení vlády a zajistí obnovu a odolnost našich lesů. Aparát tohoto ministerstva se menším změnám dlouhodobě brání a ohrožuje tak nejen přírodu v lesní a zemědělské krajině, ale i důvěru v to, že rozhoduje ministr a ne nevolení úředníci,“ myslí si Bláha.

Potřebujeme, aby státní lesy plnily své ekologické a společenské funkce nejen na papíře. Očekáváme proto zásadní změny v chování státního podniku Lesy ČR, k jehož výrazné proměně se současná vláda programovým prohlášením zavázala. Jsou potřeba změny zákona o lesích, které zajistí ochranu, například zmenšení holosečí, lesní půdy a umožní pestrou obnovu lesů i ochranu biodiverzity zrušením lhůt na zalesňování, což umožní ekologicky odolnější přirozenou obnovu a pestřejší dřeviny,“ dodal.

Martin Rexa, odborník na zemědělství z Hnutí DUHA, se nechal slyšet, že ministr Nekula se hned po nástupu do funkce odvážil zasáhnout do nastavení připravovaných zemědělských dotací a prosadil dobré, jakkoliv v celkovém ohledu nedostatečné. „V průběhu dalších měsíců však byly některé ze změn oslabovány kvůli různým výjimkám či odkladům. Zemědělské dotace tak stále nepodporují hospodaření, které by odolávalo klimatickým změnám nebo zastavení alarmujícího úbytku biodiverzity,“ myslí si Rexa.

Za pozitivní považuje započatou spolupráci ministerstva zemědělství s ministerstvem životního prostředí, která je, jak řekl, nezbytně dále nutná. „Ministerstvo zemědělství by se nemělo stavět do opozice vůči ochraně životního prostředí, ale přijmout, že jen s podporou přírody může být zemědělství skutečně dlouhodobě udržitelné.“

Zároveň poznamenal, že ministr Nekula sehrál negativní roli v rámci evropských vyjednávání k omezování užívání pesticidů, které jsou nejvýznamnějším důvodem úbytku polních ptáků a zhoršují kvalitu půdního života. „Za českého předsednictví se zdržel proces přípravy potřebného nařízení k udržitelnému užívání pesticidů, a nyní hrozí, že se celý návrh nestihne projednat a spadne pod stůl. To by byla katastrofa a šlo by to i na vrub ministru Nekulovi,“ doplnil odborník na zemědělství z Hnutí DUHA.

Tato organizace od m inisterstva zemědělství očekává v oblasti několika věcí. Změnu přístupu k evropskému vyjednávání o omezování pesticidů, protože potřebujeme naléhavě řešit úbytek biodiverzity, znečištění vod a pesticidy degradovanou půdu. Zemědělské dotace by měly vést k výrazné obnově mezi, remízků, mokřadů či úhorů i začít spolu s dalšími nástroji efektivně řešit ochranu před větrnou erozí a s m inisterstvem životního prostředí by mělo spolupracovat na budoucí obnově nohou, „které by nemělo házet klacky pod. “

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe