Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Vědci a vědkyně mohou na výzkum získat až jednu miliardu korun

8. 6. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty, kterým z Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech jednu miliardu korun. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb vypsaných ministerstvem. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře.

Od zítřka mohou výzkumníci a výzkumnice zasílat do Programu ZEMĚ II návrhy projektů, které budou řešit v letech 2024 až 2028. Mohou se přihlásit do dvou podprogramů. Výsledky prvního podprogramu využívá převážně soukromý sektor, podprogram II slouží k výzkumným potřebám veřejného sektoru. Předkládané projekty budou zaměřeny na tři klíčové oblasti: bioekonomika, chytré zemědělství a globální změny v biosféře.

Zemědělství se musí vyvíjet a modernizovat, bez toho by v měnícím se světě nemohlo obstát. Od letošního 8. června se mohou výzkumná pracoviště a vysoké školy hlásit do soutěže s projekty, kterými se pak budou zabývat v dalších letech. Okruhy výzkumu jsme vybrali tak, aby byly pro naše zemědělství a potravinářství, ale i pro ochranu přírody, krajiny a biodiverzity, co nejpřínosnější,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Výzkum se zaměří na bioekonomiku, například na vyvážený vztah ochrany přírody a zároveň udržitelného hospodaření v lesích. V rámci tématu Smart zemědělství se budou výzkumníci a výzkumnice zabývat agrovoltaikou, tedy dvojím využitím půdy k zemědělské výrobě a zároveň výroby elektřiny. Mohou se také přihlásit s výzkumem, který se bude věnovat preciznímu zemědělství nebo ochraně hospodářských zvířat proti nemocem.

Stále důležitější se stává příprava na změny v biosféře. Dotace proto pomůže
i dlouhodobému výzkumu na omezení emisí skleníkových plynů ze zemědělství nebo zajištění dostatku vodních zdrojů. U projektů je důležité, aby byly jejich výsledky využitelné v praxi, proto v podprogramu I musí být kromě výzkumné organizace, jako jsou například vysoké školy, zapojený také zemědělský podnik, start-up zaměřený na digitalizaci zemědělství, případně potravinářská firma.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: zemedelec.cz, ekolist.cz