Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Vzácná houba kalichovka lužní se vyskytuje u dolního toku Moravy

9. 6. 2023

page.Name
Kromě pozoruhodného rostlinstva a živočišstva se v jihomoravských lužních lesích ukrývají i všemožné rozkladné živly. Jedním z nejvzácnějších je houba kalichovka lužní, která se vyskytuje v mírném pásmu severní polokoule, všude ale vzácně. Je totiž výhradně vázaná na velmi zachovalé lužní porosty v okolí velkých nížinných řek teplejších oblastí.

Tato drobná, masově hnědá až hnědočervenavá víla s růžovými až fialově růžovými lupeny rozkládá odumřelé ležící dřevo měkkých listnáčů, zejména jilmů, jasanů a topolů. Lupeny jí sbíhají na třeň a voní po muškátu, je tedy prakticky nezaměnitelná. Tento ikonický druh poprvé pro vědu popsal významný český mykolog Albert Pilát roku 1934 na základě sběrů z Tomské oblasti na Sibiři.

V republice se kalichovka lužní vyskytuje pouze v lužních lesích okolo dolního toku Moravy a Dyje. Kromě oblasti Soutoku v Břeclavi, Lanžhotě, Tvrdonicicích a Lednici je také známá z Křivého jezera u Milovic. Setkat se s ní lze většinou v květnu a červnu, na podzim spíše výjimečně. Je ohrožena globální změnou klimatu, intenzivním hospodařením včetně převodu porostů na rychle rostoucí kulturu topolů, jasanů, změnou záplavového režimu nížinných řek, například výstavbou vodního díla a vyklízením mrtvého dřeva z porostů.

Kresba kalichovky lužní je součástí kolekce exponátů expozice Domu přírody v Dolních Věstonicích, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově a jejím autorem je malíř Petr Nesvadba.

(hyš-js)
redakce@prirodatv.cz
Kresba: Petr Nesvadba