Úterý

18. června 2024

Nyní

23°

Zítra

26°

Svátek má

Boj proti suchu: Povodí nadlepšují průtoky v řekách a potocích

27. 7. 2023

page.Name
O aktuálním stavu sucha v České republice a boji proti němu, investicích státních podniků Povodí a podpoře ministerstva zemědělství (MZe) do vodního hospodářství jednal ministr Marek Výborný s řediteli všech pěti státních podniků Povodí. Sešel se tak se zástupci Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry a jednal s nimi o suchu a boji proti němu.

„I přes nedávné ochlazení a deště panuje v České republice sucho, průtoky v řekách jsou nízké, podzemní vrty jsou pod normálem. Dobrou zprávou však je, že vody pro zásobování obyvatel i pro chod průmyslu je zatím dostatek, a to díky vodárenským nádržím, které akumulují dostatek vody,“ řekl ministr zemědělství.

Účastníci se například bavili o nadlepšování, tedy posilování průtoků v řekách a potocích. Za první pololetí letošního roku bylo z víceúčelových nádrží postupně vypuštěno 154 milionů kubíků vody zadržených v době vodního dostatku. Díky tomu lze v sušších obdobích výrazně zlepšit průtok v řekách, který je důležitý nejen pro vodní živočichy, ale také pro fungování čistíren odpadních vod.

„V nádržích máme dostatečnou zásobu vody i pro překonání několikaměsíčního sucha. Chci proto poděkovat pracovníkům všech podniků Povodí za dlouhodobě dobrou práci při řízení těchto významných zdrojů vody,“ řekl ministr Výborný. Ne ve všech regionech jsou ale zdroje povrchových všech vod dostatečně kapacitní, proto MZe připravuje stavbu vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku, víceúčelové nádrže Nové Heřminovy ​​​​​​na Opavsku a soustavy vodních nádrží Senomaty, Šanov a Kryry na Rakovnicku.

Od roku 2020 také poskytuje dotace na propojování velkých vodárenských soustav. Těmi je pak možné dostat pitnou vodu do míst, kde je jí momentálně nedostatek. Už jsme takto bylo podpořeno 63 významných projektů za více než miliardu korun. Investuje se také do protipovodňových staveb, které rovněž chrání zdraví lidí i majetky před následky klimatických změn.

Za dobu existence samostatného programu poskytlo MZe jako dotace 21 miliard korun, díky čemuž se zásadně zlepšila ochrana více než 1,3 milionu obyvatel. Nyní se buduje například nový bezpečnostní přeliv na Orlíku a protipovodňová ochrana Bohumína. Podle Koncepce na boj se suchem má ministerstvo ročně vynakládat do těchto programů přes čtyři miliardy korun, pro letošek jsou zatím ze státního rozpočtu zajištěny necelé dvě.

„Vedu proto jednání s ministerstvem financí Zbyňkem Stanjurou o možném posílení zdrojů a věřím, že se do konce srpna dohodneme. Navýšení rozpočtu je nutné, aby nebyla ohrožena příprava nebo výstavba protipovodňových opatření i propojování vodárenských soustav, které mají zásadní strategický význam,“ doplnil ministr. MZe má také programy na zadržování vody v krajině, budování malých rybníků, tůní, nebo zalesňování vykácených ploch.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto