Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

25°

Svátek má

Dobrovolníci ochránili v CHKO Jeseníky přes 200 stromků proti okusu zvěří

28. 7. 2023

Dobrovolníci ochránili v CHKO Jeseníky přes 200 stromků proti okusu zvěří 13 snímků
V centrální části Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky nedaleko Skalního potoka oplotila desítka dobrovolníků programu Týdny pro krajinu Hnutí DUHA celkem 220 mladých jedlí, jeřábů a javorů. Bez této ochrany by stromky nemohly úspěšně odrůstat v důsledků neustálého poškozování jelení či srnčí zvěří. Nadměrné počty spárkaté zvěře nejsou pouze problémem Jeseníků, ale platí v celé České republice.

Týdenní dobrovolnický pobyt v lesích v majetku Biskupství ostravsko-opavského a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Správou CHKO Jeseníky se uskutečnil v rámci oblíbených už zmíněných Týdnů pro krajinu, které Hnutí DUHA organizuje již 26. sezonu. Doposud na této akci dobrovolníci odpracovali 90 tisíc hodin.

Zájemci o unikátní jesenickou přírodu se zúčastnili i několika odborných přednášek o její ochraně a hodnotách. Pod vedením odborných pracovníků ze Správy CHKO Jeseníky absolvovali také celodenní exkurzi v jedněch z nejcennějších partií nejvyšších moravských hor. V letošním roce se další turnusy uskuteční například v Národním parku Šumava, v Bílých Karpatech či na Pálavě. Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy, která podporuje změnu smrkových monokultur na mnohem odolnější, věkově a druhově pestřejší lesy.

Podle Veroniky Miklíkové, koordinátorky jesenického Týdne pro krajinu, se v Jeseníkách potkala část skvělých lidí z různých koutů republiky různého profesního zaměření, od jaderného výzkumu až po krajinnou ekologii. „Jedno však měli společně. Chtěli ve svém čase spojit příjemné s užitečným, „vypnout hlavu“, strávit týden obklopeni přírodou, zvuky lesa a přitom vlastníma rukama pomoci obnově lesa vedoucí k větší rozmanitosti,“ řekla.

Miroslav Havira, lesník, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky, prozradil, že drtivá většina jesenických lesů byla v minulosti druhově výrazně pozměněna, kdy původní smrkovo-bukovo-jedlové lesy s příměsí javorů či jilmů byly kvůli stoupající poptávce po dřevě nahrazeny stejnorodými smrkovými porosty. Jenže v souvislosti s aktuálně se měnícím klimatem jsou takové lesy pravděpodobně na konci své cesty a jejich postupná přeměna na lesy listnaté či smíšené je proto zcela na místě.

„Nicméně změna druhového složení komplikuje přemnožená spárkatá zvěř, která okusuje mladé stromky. Jde právě o jedle nebo javory, zdárné odrůstání je bez mechanické ochrany proti zvěři velice problematické až nemožné. Proto podobné aktivity vítáme a podporujeme. Věřím, že spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným. Zvláště pak lesům samotným,“ uvedl lesník Havira.

Jan Jurdič, lesní správce, Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy, upozornil, že organizátoři skupiny dobrovolníků směřovali do oblasti Skalního potoka, kde se v minulosti, zhruba před 15 lety objevila podsadba zejména jedle. Tato snaha lesníků o pestřejší druhovou skladbu se neobejde bez intenzivní individuální ochrany jednotlivě vtroušených dřevin.

„Dobrovolníci nám pomohli výměnou poškozeného pletiva a kůlů, které poznamenal zub času. Aby snaha předchozích lesníků nepřišla vniveč, je důležité s ochranou jedlí, javorů a jeřábů vytrvat do jejich odrostu, pochopitelně v kombinaci se snižováním stavů spárkaté zvěře. Dobrovolníci různých profesí si vyzkoušeli těžkou práci lesních dělníků a nahlédli na lesnické hospodaření z pohledu revírníka, respektive vlastníka lesa,“ sdělil lesní správce Jurdič.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jana Kloučková