Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Končí zákaz rozdělávání ohňů, hasiči ale varují před rizikovým chováním v přírodě

20. 7. 2023

page.Name
Zákaz rozdělávání ohňů, který hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil minulé pondělí, po více než týdnu končí. Riziko pro vznik a šíření požárů se snížilo, lidé by se ale měli nadále řídit aktuálním doporučením hasičů.

„Nejsem zastánce zákazů, které nemají odůvodnění. Riziko, kvůli kterému od minulého týdne platil zákaz rozdělování ohňů ve volné přírodě v celém Královéhradeckém kraji, se za poslední dny výrazně snížilo, proto dnešní den ukončují tento zákaz,“ řekl hejtman Martin Červíček. Zároveň ale upozornil, že i když výstraha pominula a počasí v příštích dnech má být deštivější, stále platí doporučení před rizikovým chováním ve volné přírodě.

„Prosím proto všechny, aby byli opatrní a zbytečně při pobytu v přírodě neriskovali,“ uvedl hejtman. V současné době s výhledem na další dva dny pro celou Českou republiku stále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na nebezpečí požárů, konkrétně nízký stupeň nebezpečí. V tomto ohledu je doporučováno nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, neodhazovat zde cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Meteorologové zároveň doporučují řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Jde například o vodoprávní úřady obcí, které mohou v rámci úsporného hospodaření s vodou zakázat odběr pitné vody nebo povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků či napouštění nádrží a bazénů na území obce. Je tedy dobré sledovat i webové stránky, případně facebookový profil konkrétní obce.

Aktuální předpověď počasí sledujte na: www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/kraje/kralovehradecky .

Doporučení hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i druhé

V přírodě se, pokud možno, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně jako jsou sirky, cigarety, zapalovač, vařič. Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.

V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 tisíc korun, pokud dojde k požáru a nejde o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.

Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.

Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.

Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.

Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.

Další doporučení najdete na webu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx .

(hyš-dl)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto