Úterý

21. května 2024

Nyní

21°

Zítra

18°

Svátek má

Krkonoše a Jizerské hory uchvátily lídry světové ochrany přírody

1. 7. 2023

Krkonoše a Jizerské hory uchvátily lídry světové ochrany přírody 26 snímků
Experti z chráněných území celého světa strávili celý týden v Krkonošském národním parku (KRNAP) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory. Setkání Světového fóra lídrů chráněných území (World Protected Areas Leaders Forum, WPALF), které začalo v pondělí na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně včera skončilo v klášteře v Hejnicích.

Hlavními tématy setkání byla opatření na ochranu světové biodiverzity a klimatu, ale dostalo se i na zdejší české reálie a projekty. S experty ze Singapuru, Malajsie, Velké Británie, Finska, Beninu, Bhútánu, Kanady, Kanady, Austrálie, Uzbekistánu či Rumunska se  probíral problém přetíženosti některých částí KRNAP i CHKO Jizerské hory. Hosté velmi ocenili projekty nápravy hydrologického režimu na hřebenech obou pohoří formou instalací přehrážek na rašeliništích nebo v rašelinných smrčinách, které vrací vodu do biotopů historických odvodněných melioračních kanálů.

Diskutovalo se také o aktuálních tématech české ochrany přírody, jako jsou chystané vyhlášení NP Křivoklátsko, CHKO Soutok či CHKO Krušné hory. Velký dojem udělala na zahraniční kolegy krkonošská tundra, podobně jako jizerskohorské rašeliniště a bučiny. Zahraniční odborníci, kteří se tu tento týden sešli, odpovídají za péči o 7 500 000 kilometrů čtverečních chráněných území, což je zhruba stonásobek rozlohy České republiky. České setkání WPALF bylo důležité také proto, že znamenalo restart setkání této skupiny reprezentantů chráněných území celého světa po covidové pauze. Vynucená přestávka trvala od roku 2019, kdy se WPALF sešel v australském Melbourne.

Ze setkání vzešla také společná Krkonošsko-Jizerskohorská deklarace, v níž zástupci více než 1000 chráněných území upozorňují, že investice do ochrany a obnovy přírody jsou nutnou podmínkou toho, aby svět zvládl současnou dvojí krizi klimatických změn a ubývání živočišných a rostlinných druhů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jakub Kašpar, Jana Tesařová