Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Modrý klenot Brd, mala skupina modráska se drží zuby nehty na Toku

15. 7. 2023

Modrý klenot Brd, mala skupina modráska se drží zuby nehty na Toku 5 snímků
Přestože Brdy nejsou rájem motýlů, najdeme tu zajímavé druhy, jejichž výskyt není na území Čech zcela běžný. I letos se podařilo potvrdit modráska stříbroskvrnného. Jeho izolovaná, početně malá populace se drží zuby nehty na Toku. Nejbližší příbuzné má až na Šumavě. V Brdech je život pro tohoto modráska krušný.

Živnou rostlinou jeho housenky je vlochyně bahenní, která zatím na Toku neroste. Předpokládáme, že zde přežívá díky příbuzným vřesovcovým druhům rostlin. Pravděpodobně okusuje lístečky brusnice brusinky, která je v této oblasti široce rozšířená. Má to jen jednu vadu, že na brusince se v raném stadiu housenka může živit jen zcela čerstvými, právě rašícími lístky, kterých je v době pozdního léta poskrovnu.

Přesto zde osamocené jedince tohoto druhu stále můžeme vidět na přelomu června a července, když se líhne nová generace motýlů. Jsou jich pouze jednotky a běžný pozorovatel je nerozezná od kolegy modráska černolemého, kterým se to na Toku modrá. Často houfky těchto motýlků sají na vlhkém substrátu bývalého protipožárního pásu a „pijíminerály potřebné k dobrému vývinu letových svalů.

Proto buďte na Toku opatrní. Chodci se jistě modráskům vyhnou a oni jim, ale srážka s cyklistou je pro dospělce velmi nepříjemná. Proto žádáme cyklisty, aby využili oficiální cyklotrasu vedoucí po cestě Dřevěnce, nebo, aby z kola sesedli a vedli ho. Jen tak mohou zahlédnout modrý klenot Brd.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Brdy