Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Návratu okáčů skalních do stepí pomáhají hrábě, ovce a křovinořezy

26. 7. 2023

page.Name
Okáč skalní je stepním druhem motýla, který byl ještě v první polovině 20. století hojně rozšířen téměř v celé republice, především na jižní Moravě, středních a severozápadních Čechách. Kvůli změnám v krajině ale téměř vymizel, přežila pouze populace v lounské části Českého středohoří.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila regionální akční plán, který by měl pomoci tohoto motýla v naší přírodě zachovat. Jeho součástí je i vypouštění motýlů, housenek či vajíček na vhodná místa. Letos v červenci byli okáči vypuštěni na Církvické stráni, Oblíku a Vraníkách. „Dříve byl okáč skalní běžným druhem české krajiny, říkalo se mu dokonce „pražský motýl“. V krajině se ale přestalo pást, kosit a začala postupně zarůstat. Okáč skalní, stejně jako mnohé jiné druhy vypásaných stepí, prakticky vymizel,“ uvedl Petr Máslo z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na obnovu stepí se zaměřily projekty LIFE+ Lounského středohoří a LIFE České středohoří. Vyřezávají se křoviny, kosí, obnovuje pastva na vhodných místech v Českém středohoří a tím připravuje prostor pro návrat okáčů skalních do krajiny. Vzhledem k tomu, že jejich přirozená populace byla na samé hraně vymření, byl roku 2014 zahájen umělý odchov. Díky přípravě lokalit a výsadkům z umělého odchovu se podařilo populace okáčů skalních posílit na Lounsku, kde kromě původní populace na Rané žijí okáči skalní na více lokalitách, například vrchu Čičov či na Dlouhé hoře.

V roce 2020 byla založena nová populace na Litoměřicku na vrchu Radobýl, která byla v roce 2021 posílena dalším výsadkem. V současnosti je její počet odhadován na několik set motýlů. Od minulého roku probíhá vysazování okáčů skalních také na Církvické stráni. Letos pokračuje vypouštění na Církvické stráni a nově na Vraníkách a Oblíku. Pokusy o návrat okače skalního probíhají i na dalších místech – v CHKO Český kras či národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step.      

„Nyní můžeme tvrdit, že se nám podařilo okáče skalního zachránit na našem území před vyhynutím. Na místech, kde se mu daří, budeme nadále kosit, pást a vyřezávat nálety. Tato péče napomáhá řadě dalších živočichů a rostlin, z motýlů například modrásku východnímu nebo okáči metlicovému," dodal Máslo. Za posledních 60 let u nás vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné strana obhospodařovaná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá, jimž nevyhovuje. Rozsáhlá obnova krátkostébelných stepních trávníků v Českém středohoří je jedním z klíčových opatření, které pomáhají tento negativní trend zastavit.

Přípravu regionálních akčních plánů zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni. Často se mezi ně vybírají tak zvané deštníkové druhy, ochrana pomůže s řadou jiných rostlin a živočichů s podobnými nároky na prostředí. V CHKO České středohoří jsou nyní schváleny tři – vedle okače skalního pro motýla modráska ligrusového  a orchideje vstavač kukačka . Více na  www.zachranneprogramy.cz

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jana Ptáčková, Facebook