Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Rybníky v Krucemburku prošly revitalizací, která splnila svůj účel

15. 7. 2023

page.Name
U části místních obyvatel vzbudil stav rybníků po rozsáhlé opravě údiv a negativní emoce. Obávají se nadměrného zarůstání rybníků rostlinstvem a řasami. Cílem revitalizace rybníků v Krucemburku v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy bylo ale kromě obnovení bezpečnosti vodního díla také zlepšení kvality vody a podpora druhů vázaných na vodní prostředí. Všech těchto cílů bylo dosaženo.

Revitalizace rybníků Zadní a Macurův byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu za necelých 11,5 milionu korun byly obnoveny technické objekty nádrží, došlo k odstranění sedimentu ze dna rybníků a přidána opatření na podporu biodiverzity. Před realizací projektu byla v nádržích špatná kvalita vody a žily v nich prakticky jenom chované ryby a kachny divoké. Nyní má voda průhlednost přes 1,5 metru a nádrže obývá řada vzácných a ohrožených druhů ptáků i obojživelníků.

Pozorovat zde lze například potápku malou, slípku zelenonohou, poláka chocholačku, labuť velkou, ropuchu obecnou, čolka horského a obecného, ​​rosničku zelenou, skokana zeleného, ​​krátkonohého nebo hnědého. Z pohledu dotace projekt jednoznačně splnil svůj účel. I přesto vzbudil aktuální stav nádrží u části místních obyvatel negativní emoce. Díky vysoké průhlednosti vody rybníky totiž zarůstají vodními rostlinami, vláknitými řasami a místní se obávají úplného zárůstu vodních ploch.

Situaci proto řešili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) se starostou obce. Výsledkem jednání je povolení nasazení stanoveného množství čistých ryb, které by měly regulovat rozvoj rostlinstva včetně vláknitých řas, ale neměly by zhoršovat kvalitu vody. Rozvoj vláknitých řas je způsoben vysokým obsahem živin ve vodě a po odbahnění jsou obvyklým jevem. „Dá se očekávat, že řasy postupem času sami zmizí tak, jak se bude rybniční biotop vyvíjet. Aktuálně jejich přítomnost nezhoršuje čistotu vody ani její fyzikálně chemické parametry,“ řekla Petra Doležalová z AOPK ČR.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR