Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Rychlé varování před závadnými potravinami a krmivy potvrdilo funkčnost

17. 7. 2023

page.Name
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v minulém roce zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků bylo v kategorii maso a masné výrobky.

Nejvíce hlášení – 85 procent - souviselo s potravinami, s materiály a předměty přicházejícími do styku s potravinami 11 procent a nejméně s krmivy čtyři procenta. „Celoevropský varovný systém napomáhá snižovat rizika pro zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. V případě, že ostatní země zapojené do RASFF odhalí nebezpečí, které může způsobit potravina nebo krmivo, zadá informaci do systému a ostatní státy neprodleně zasáhnou. Rizikové potraviny a krmiva jsou poté okamžitě staženy z trhu a zlikvidovány, případně se do obchodů vůbec nedostanou,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Největší počet oznámení se týkajících se České republiky byl zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, šlo především o výskyt patogenních mikroorganismů, hlavně rodu Salmonella. Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených potravin nového typu nebo příliš vysoký obsah některých látek.

V pořadí třetí počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy šlo zejména o nadlimitní nálezy pesticidů. V roce 2021 se ze souhrnného počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných v EU týkalo České republiky 372 oznámení, nejčastěji to byly opět potraviny v kategorii maso a masné výrobky. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisi, členské státy EU, EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Graf znázorňující jednotlivé kategorie s počty nevyhovujících výrobků hlášených v systému RASFF v roce 2022, které se týkají České republiky

FCM – materiály a předměty přicházející do styku s potravinami
PNT – potraviny nového typu

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook