Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Skauti a ochranáři se budou starat o dvě vzácné lokality v Českém lese

16. 7. 2023

page.Name
Vzájemná spolupráce při péči o přírodní památku Kolowratův rybník a lokalitu Bezděkov u Třemešného v Přimdě je součástí dohody stvrzené podpisem Tomáše Peckerta, ředitele regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy Chráněné krajinné oblasti Český les, a Kristiny Pěchoučkové, vůdkyně střediska Tajfun Tachov, Junák - český skaut.

Skauti se aktivně zapojují do ochrany přírody v rámci projektu Patronáty Skautského institutu, který funguje po celé České republice již čtvrtým rokem. „Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků. Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem,“ vysvětluje Pěchoučková.

Program Patronáty Skautského institutu probíhá tak, že se skautský oddíl propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. Děti se dozvědí, čím je příroda jedinečná, a poté se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kusem přírody. „ V přírodní památce Kolowratův rybník roste kriticky ohrožená masožravá rosnatka prostřední, která je však potlačena rozrůstající se třtinou šedou. Od roku 2021 zde skauti třtinu pravidelně sekají a odklízejí. Letos přibrali do patronátu lokality Bezděkov u Třemešného, ​​kde budou kosit louku s výskytem prstnatce májového a vachty trojlisté,“ uvedl Peckert.

Přimdští skauti se na Kolowratův rybník vypravili již několikrát, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekali hmotu odklízeli. Zároveň připravovali další místa příhodná pro růst rosnatky narušováním drnů sekeromotykami a prošlapáváním. Pod odborným dohledem prováděli i monitoring, díky němuž bylo zdokumentováno, že po dvou letech pravidelné péče o lokalitu je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřednictvím se prokazatelně rozšiřuje na nová místa.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Daniela Hlinková, Věra Končická