Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

V letošním roce se zásadně podaří utlumit kůrovcovou kalamitu

30. 7. 2023

page.Name
Intenzivní vyhledávání, zpracovávání a asanace kůrovcového dříví se v porostech spravovaných Lesy České republiky (ČR) pozitivně projevily ústupem kalamity. Podnik letos plánuje vytěžit 8,5 milionu metrů krychlových dřeva, z toho jeden a půl milionu metrů krychlových napadených kůrovcem, loni bezmála tři. Podnik se tak vrací k běžnému hospodaření.

„Kůrovec je z celostátního pohledu na ústupu, očekáváme, že také poklesne objem dřeva vytěženého v souvislosti s kalamitou. Státnímu podniku Lesy ČR k úspěšnému zvládání kůrovcové kalamity významně napomáhají vlastní těžební kapacity. Nyní bude třeba obnovit obrovské plochy, a to smíšenými lesy, které budou odolnější. Chceme pokračovat v nastoleném trendu, už třetí rok za sebou roste plocha zalesněná listnáči. Loni představovala plocha obnovených lesních porostů v České republice rekordních 50 058 hektarů,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle Dalibora Šafaříka, generálního ředitele Lesů ČR,  díky efektivním personálním opatřením, využití vlastních i dodavatelských zpracovatelských kapacit, permanentnímu vyhledávání kůrovcových stromů i jarního nastavení lapáků, lapačů, insekticidních sítí a dalších obranných opatření se letos podaří zásadně utlumit kůrovcovou kalamitu. „Je tak reálná letošní úspora nákladů v ochraně lesa, a to minimálně o sto milionů korun,“ uvedl.

Pomohlo i chladnější jarní počasí, takže se oddálil počátek rojení kůrovce. Počítá se tak maximálně dvěma kůrovcovými generacemi, na horách jednou, což je běžný přírodní stav. První rojení začalo v květnu, další v druhé polovině července. Nejvíce kůrovcového dříví se ve státních lesích stále zpracovává na Rumbursku v severních Čechách, ale i tam se situace výrazně zlepšila. „Jednoznačně pozitivně působí naše vlastní těžební kapacita, lidi i stroje, díky nimž můžeme rychle zasahovat tam, kde je třeba,“ dodal Šafařík. Prioritou je obnova lesa a důsledné provádění všech pěstebních činností, na něž letos Lesy ČR v rozpočtu rezervovaly 4,6 miliardy korun.

Podnik v roce 2023 obnoví 16 tisíc hektarů, z toho třiadvacet procent ze semen a plodů stojících stromů, tedy přirozeně. Zásadní je i ochrana lesa, zejména mladých porostů před spárkatou zvěří. Podnik tedy provádí řadu změn v oblasti myslivosti. Více o nich zde: Lesy ČR chtějí zlepšit stav lesa, některé honitby tedy převádějí do své režie | Lesy České republiky, sp (lesycr.cz) . 

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR