Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

V minulém roce hořelo v českých lesích nejvíce za posledních deset let

13. 7. 2023

page.Name
Letní sezóna je v důsledku vysokých teplot a sucha obdobím zvýšeného nebezpečí lesních požárů. Měli bychom proto při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. Loni vzniklo 2473 lesních požárů na celkové ploše zhruba 1715 hektarů, to je nejvíce za posledních 10 let. Lesní požáry představovaly 12 procent všech požárů v zemi. V posledních letech se jejich podíl na celkovém počtu požárů zvyšuje.

Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je dána přírodními podmínkami, suchem, větrem nebo i napadením stromů kůrovcem. Přírodní požáry dlouhodobě tvoří jednu čtvrtinu všech požárů v republice. Jejich podíl se však loni zvýšil až na jednu třetinu. Významné zvýšení je způsobeno více než dvojnásobně vyšším počtem požárů v březnu minulého roku oproti počtu v ostatních měsících.

Více než polovina březnových požárů vznikla v přírodě. Byly způsobeny především velkým suchem a nedbalým jednáním lidí. Do přírodních patří požáry zemědělských ploch, volných ploch, jako jsou sady, zahrady, louky či parky a především lesní požáry. Lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních. Rozsah lesních požárů bývá v průměru kolem 400 hektarů ročně, vzniklé škody přesahují 14 milionů korun a zraní se při nich v průměru více než 20 osob. V roce 2022 byla zasažena plocha 1715 hektarů. Přímá škoda činila 49,5 milionu korun a zraněno bylo 63 osob. Unikátní hodnoty jsou způsobené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Pro srovnání v roce 2021 hasiči zlikvidovali 1517 lesních požárů na celkové ploše přibližně 411 hektarů, v roce 2020 to bylo 2081 lesních požárů na ploše asi 484 hektarů. Zpravidla nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v hlavním městě Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji. Až 96 procent lesních požárů nepřesáhne plochu jednoho hektaru a k 93 procentům lesních požárů není povoláno větší množství hasičů než z prvního stupně požárního poplachu. Nejrozlehlejší požáry bývají v nízkých výmladkových lesích nebo lesích, kde probíhá těžba. Tyto požáry tvoří až tři čtvrtiny zasažené plochy. Napomáhá tomu rychlé šíření travním porostem, hrabankou, jehličím, listím nebo rašelinou.

Příčinou lesních požárů může být přírodní jev, například blesk, ale z poloviny případů jde o lidskou nedbalost. V takovém případě nejčastěji o nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhození nedopalku cigaret. Druhá příčina požárů zůstává neobjasněna, nebo spadá do kategorie neprokázaného zavinění. Při objasňování příčin vzniku lesních požárů se ukazuje, že k nim především dochází vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti. Loni to bylo 175 požárů na rozloze 1399 hektarů. Zdaleka nejvyšší počet i rozsah byl evidován po rozdělávání ohňů.

Přírodní vlivy zapříčinily vznik požáru ve 23 případech, přičemž škoda byla vykázána na ploše 1,8 hektaru. Požárů evidovaných z neobjasněných příčin bylo v roce 2022 celkem 279 na ploše 160 hektarů, rok předtím 136 požárů na 204 hektarech. Lesní požáry se nejčastěji vyskytují v období od března do října. Nejvíce jich zpravidla vzniká v dubnu, ale v loňském roce jich bylo výjimečně nejvíce v březnu. Podle času vzniku nejvíce požárů vznikne v odpoledních hodinách, mezi 14. a 19. hodinou.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim většinou dojde v těžkém a náročném terénu, kde nelze využít hasičskou techniku, a jsou nebezpečné kvůli schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování požáru v lese je často nevypočitatelné a může se rozšiřovat například i pod povrchem země v hrabance nebo v kořenech stromů. Pak je velmi obtížné odhadnout, kde se objeví nová ohniska.

Zásahy při lesních požárech jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího počtu jednotek hasičů. K lokalizaci a likvidaci takto rozsáhlých požárů je nezbytné značné množství hasební vody, kterou hasiči na místo ohně často musejí přivážet z velké dálky, nebo jsou nuceni využít leteckou techniku. Loni v období od 24. července  do 12. srpna došlo v oblasti severních Čech ke vzniku největšího lesního požáru v novodobé historii České republiky.

Zasaženo bylo přibližně  1060 hektarů lesa na území Národního parku České Švýcarsko, dalších zhruba 250 hektarů bylo zasaženo v přilehlém Saském Švýcarsku. Významnou část požáru reprezentovalo území s výskytem kůrovcových souší. Zásadním problémem při likvidaci požáru byla nedostupnost terénu s příkrými svahy a roklemi i počáteční nedostatek vody na hašení.

Tabulka 1: Počet požárů za posledních 10 let (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

počet požárů

17 105

17 388

20 232

16 253

16 757

20 720

18 813

17 346

16 162

20 813

z toho přírodních

3 363

4 102

6 212

3 440

4 082

6 450

5 525

4 645

3 588

6 816

z toho lesních

666

866

1 748

892

966

2 033

1 963

2 081

1 517

2 473

Tabulka 2: Škody způsobené lesními požáry (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Rok

Počet požárů

Přímá škoda (tis. Kč)

Výměra lesních požárů (ha)

Uchráněné hodnoty (tis. Kč)

Usmrceno celkem

Zraněno

2016

892

5 500,1

141

195 190,5

0

15

2017

966

6 261,8

170

85 079,0

2

9

2018

2 033

15 011,8

492

271 069,0

0

35

2019

1 963

17 405,1

520

319 509,0

0

31

2020

2 081

18 578,2

484

256 697,0

2

21

2021

1 517

8 024,3

411

164 923,0

0

15

2022

2 473

49 458,6

1 715

298 178,0

0

63

Nárůst počtu zraněných osob je způsoben požárem v národním parku České Švýcarsko.

(hyš-jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: archiv VÚLHM