Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

V rezervaci velkých kopytníků u Milovic nedošlo k poškození přírody

23. 7. 2023

page.Name
Podle stanovisek Biologického centra Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v rezervaci velkých kopytníků u Milovic nedošlo k poškození přírody. Obě instituce reagovaly na informace, které byly v minulých týdnech zveřejněny, že odstraněním části valu po likvidaci pyrotechniky a černých skládek mělo dojít k poškození přírody.

Val významně narušil krajinný ráz lokality a jeho rozhrnutí jednoznačně přispělo ke zlepšení její kvality a harmonie. Technicky vzato došlo rozhrnutím valu k navrácení krajiny do původního stavu. Na ploše zásahu se zároveň nevyskytovaly zákonem chráněné druhy rostlin, takže k jejich poškození nedošlo. Val navíc představoval dlouhodobou zátěž svého okolí jako zdroj nadbytečných živin. Vznikl navršením ornice z blízkého okolí a byl proto porostlý druhově značně ochuzenou ruderální vegetací tvořenou nitrofilními trávami.

„Po rozhrnutí valu nyní dojde k rychlému odčerpání nadbytku živin pastvou a rychlé obnově vegetace širokolistých suchých trávníků, jako se to stalo na jiných ruderalizovaných místech milovických pastvin. Vznikl zde oproti předchozímu stavu biologicky výrazně hodnotnější biotop,“ uvádí stanovisko Biologického centra Akademie věd České republiky. Plocha dočasně zbavená hlavně vegetace představuje podle vědců důležitý biotop pro řadu organizmů, od samotářských včel a jiných blanokřídlých, po některé ptáky, například bramborníčky. Materiál zároveň připomíná, že narušování povrchu a strhávání drnu je jedním z oficiálních a hojně uplatňovaných nástrojů péče o milovická bezlesí, ukotveným v oficiálním aktuálním plánu péče o Národní přírodní památku (NPP) Mladá.

Rozsah disturbance je podle analýzy vědců výrazně menší, než byl v minulých týdnech zveřejňován a nepřesahuje jeden hektar. Jak vyplývá z analýzy GIS, je plocha bez vegetace vzniklá rozhrnutím valu zanedbatelná v porovnání s plochami bez vegetace v plochách NPP Mladá mimo pastviny. Zde jde o důsledek pojezdů offroadové a vojenské techniky, které jsou prováděny v rámci managementu bezlesí.

„Například severně od pastviny Milovice v lokalitách Pod Benáteckým vrchem, Mýtko a Pozorovatelna se nachází více než 160 hektarů těchto pojezdových ploch, přičemž čistá rozloha ploch, které jsou vlivem pojezdu zcela bez vegetace, zde představuje 8,5 hektaru,“ zaznělo ve stanovisku Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Lokalita rozhrnutého valu bude podle vědců rychle obsazena luční vegetací, přičemž samotný vznik plochy dočasně zbavené vegetace zvyšuje heterogenitu vegetace, zpestřuje biotopovou mozaiku, a jako takový má pozitivní vliv na biodiverzitu.

Odborníci rozvažují hodnotu a vznik plochy dočasně prosté vegetace považují za narušené managementové opatření, které vhodně doplňuje minulý management, a podle vědců je plně v souladu s doporučeními aktuálního plánu péče o NPP. Závěry odborných institucí přivítala společnost Česká krajina, která úklid bývalého vojenského prostoru po sovětské armádě několik let provádí s milionovými náklady. „Více je ale nechceme komentovat, abychom dali prostor tomu hlavnímu, tedy jednáním o vybudování stabilního napajedla pro desítky vzácných zvířat,“ reagoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina