Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Větrné elektrárny v Oderských vrších, přírodu i klima lze chránit současně

13. 7. 2023

page.Name
Pro ochranu vzácného orla skalního je potřeba vyškrtnout z plánů pouhých pět turbín, dalších pět lze maximálně v blízkém okolí a celkově se v Oderských vrších mohou postavit desítky dalších větrných elektráren v souladu s ochranou přírody.

V médiích se opakovaně objevily informace, že Hnutí DUHA je proti výstavbě větrných elektráren na Potštátsku v Oderských vrších. Skutečnost je ale složitější. Diskuse kolem plánované výstavby větrných elektráren v této lokalitě je učebnicovou regionální ukázkou, jak komplikovaná může být snaha o současné řešení dvou zásadních ekologických problémů dnes: Omezování globálních změn klimatu a ochrana biologické rozmanitosti. 

Plánovaná výstavba větrných elektráren je nepostradatelnou součástí omezování emisí skleníkových plynů, na druhou stranu v blízkém vojenském prostoru Libavá se nachází v České republice unikátní hnízdiště orla skalního a jeho případná kolize s větrnou turbínou by vážně ohrozila celou populaci. Je možné najít řešení, které umožní výstavbu větrných elektráren a zároveň neohrozí vzácného dravce? Musíme se o to pokusit. Problém je o to složitější, že místa pro větrné elektrárny není v republice tolik, aby bylo vhodné lokalitu v Oderských vrších jednoduše nahradit. 

Větrných elektráren budeme potřebovat značné množství a oblast jako jsou Oderské vrchy nelze prostě škrtnout. Chceme-li dekarbonizovat energetiku a zároveň snižovat závislost na dováženém zemním plynu, je odblokování sektoru větrných elektráren pro příští roky tím vůbec nejdůležitějším krokem. Lze tím docílit vykrývání období s nízkým využitím fotovoltaických zdrojů, které do mixu obnovitelných zdrojů také neodmyslitelně patří. Každou megawatthodinu, kterou kolem roku 2030 nevyrobíme z nových větrných elektráren, budeme muset vyrobit z fosilních paliv nebo zemědělské, případně dovážené biomasy. 

Zároveň není pochyb o tom, že návrat orla skalního do České republiky, kde po dobu více než 80 let nehnízdil, musíme vážit a usilovat o stabilizaci jeho populace. Případná kolize orla s větrnou elektrárnou by byla nejen vážnou ranou pro setrvání druhu v České republice, ale současně by vážně poškodila pověst sektoru větrné energetiky. Proto je v zájmu všech zúčastněných, aby proběhlo pečlivé posouzení navrhovaných projektů s využitím odborného ornitologického posudku založeného na výsledcích pozorování, monitorování a telemetrického sledování, které by mělo probíhat trvale. 

Aktuální monitoringy vycházejí ze starých telemetrických dat, případně lokality a nelze považovat za jednotlivé návštěvy. V lokalitách, kde by kolize hrozila, je třeba redukovat počet navržených elektráren. Na území obce Potštát, Partutovice a Jindřichov by bylo z tohoto důvodu škrtnout přibližně pět turbín, zatím k dalším pěti maximálně vhodným s minimálními riziky kolize. V celé oblasti Oderských vrchů je navíc řada dalších lokalit, například v okolí Oder nebo Fulneku, a desítka záměrů větrných elektráren na nich, které nejsou z tohoto pohledu rizikové.

Dlouhodobě je zřejmé, že v místech vyhrazených pro ochranu přírody, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, nebo národní přírodní rezervace, větrné elektrárny stavět nelze. Na druhou stranu je určitě vítaná současná snaha o vymezení oblastí, kde nedochází ke konfliktu se zájmy ochrany přírody a proces povolování výstavby větrných elektráren by zde měl být zjednodušený. Oderské vrchy patří do třetí kategorie, kde lze vymezit dílčí nekonfliktní oblast, ale po posouzení lze použít větrné elektrárny, které určují zájmy ochrany biodiverzity nejen celých Oderských vrchu, ale i celé republiky. 

Aby byly oblasti opravdu nekonfliktní, nestačí je jen vymezit, ale také na začátku provést posouzení vlivů možné výstavby na životní prostředí, nastavit podmínky například pro použití této zóny a zajistit ochranu významných migračních tras savců či ptáků. Pro rozvoj větrné energetiky a celého sektoru obnovitelných zdrojů v České republice je velmi důležité, aby větrné elektrárny v Oderských vrších vyrostly s respektem k odborným doporučením ornitologů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook