Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Výborný se ujal funkce ministra, přichází s konceptem otevřeného ministerstva

1. 7. 2023

page.Name
Ministr zemědělství Marek Výborný se ujal svého úřadu. Do funkce ho uvedl premiér Petr Fiala poté, co nový ministr převzal jmenovací dekret od prezidenta Petra Pavla. Vedení resortu Výborný přebírá po rezignaci Zdeňka Nekuly jako 17. ministr zemědělství samostatné České republiky.

Mezi priority ministra zemědělství Marka Výborného patří změna komunikačního stylu, chce koncept otevřeného ministerstva, které aktivně jedná s celou odbornou i laickou veřejností. Ve spolupráci s nevládními zemědělskými organizacemi plánuje ministr vyhodnotit a případně upravit společnou zemědělskou politiku, za důležité považuje podporovat zájmy zemědělců v republice i v rámci Evropské unie. Cílem je mít u nás udržitelné, moderní a konkurenceschopné zemědělství pro 21. století. Za výzvu považuje nově nastupující ministr obnovu lesů, ochranu půdy a boj se suchem, zaměřit se chce i na digitalizaci a snižování byrokracie.

Za důležité považuji popularizaci práce v zemědělství, která ho díky využívání chytrých technologií dostává mezi hi-tech obory. Tam vidím i potenciál přitáhnout mladé lidi, kterých je v zemědělství málo. S ministerstvem životního prostředí chci spolupracovat například na protierozní vyhlášce, s ministerstvem práce a sociálních věcí musíme společně zjednodušit přijímání zahraničních pracovníků, kteří v zemědělství chybí,“ řekl ministr zemědělství Výborný.

Jeho dalšími prioritami jsou zajištění potravinové bezpečnosti, rozvoj ekologického zemědělství, lepší hospodaření s vodou a výchova k šetrnému přístupu k životnímu prostředí a udržitelnosti. Plánuje také setkání s představiteli organizací spojených se zemědělstvím a potravinářstvím.

„V blízké době se chci setkat se zástupci všech organizací spojených se zemědělstvím a potravinářstvím, abychom společně analyzovali mimo jinou rozpočtovou politiku. Především ale budu chtít slyšet, které věci je nejvíce trápí a jaká navrhují řešení. Nemůžeme věci diktovat od stolu, dlouhodobě funkční řešení totiž musí být výsledkem společného dialogu s těmi, kterých se to týká,“ uvedl ministr.

Marek Výborný se narodil 10. července 1976 v Heřmanově Městci, kde žije. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě a historii na Filozofické fakultě. Učil a byl i ředitelem Gymnázia v Pardubicích. Byl zastupitelem Pardubického kraje a Heřmanova Městce, kde byl i radním. Od roku 2017 je poslancem KDU-ČSL v Parlamentu ČR a než se stal ministrem zemědělství, byl předsedou poslaneckého klubu strany. Je vdovec, má tři děti.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe