Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Dobrovolníci ze sdružení Zasaď život vysadili stovku mladých dubů

17. 4. 2023

page.Name
Ještě před tím, než se les ze zimního spánku probudí k životu, uskutečnila se na Děvíně výsadba dubu zimního na plochách, kde správa Chráněné krajinné oblasti Pálava ve spolupráci s Lesy České republiky obnovuje pařezinový způsob hospodaření.

Výsadbu 100 stromů provedli dobrovolníci ze sdružení Zasaď život ( https://zasadzivot.cz/) na dvou ze šesti ploch. Mladé sazenice byly oploceny tak, aby se zabránilo poškození zvěří. Ze stromů, které nepodlehnou nástrahám počasí a nechtěné zvěři, vyrostou budoucí výstavky, jež jsou důležitým nositelem biodiverzity a možným zdrojem obnovy.

Při výmladkovém způsobu hospodaření totiž prosperuje především lípa, která svými růstovými schopnostmi dokáže překonat všechny vnější tlaky. Vnášení biologicky hodnotných dřevin je tak velmi důležité pro zvýšení stability lesních porostů i pro posílení biodiverzity lesního prostředí. Na duby je vázána plejáda ohrožených druhů bezobratlých i hub a tyto stromy mohou přispět k jejich zachování.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Pálava