Sobota

10. června 2023

Nyní

19°

Zítra

17°

Svátek má

Dočasně nenavštěvujte rezervaci, kvůli zamoření okolí Milovic azbestem

21. 4. 2023

page.Name
Kvůli informacím o zamoření bývalého vojenského prostoru Milovice azbestem požádali ochránci přírody veřejnost, aby dočasně nenavštěvovala rezervaci velkých kopytníků, která se nachází v části někdejšího výcvikového areálu.

Dosud se v souvislosti s azbestovou zátěží mluvilo především o okolí bývalého letiště a skládky stavební drti v okolí lokality Boží dar. Stanovisko České inspekce životního prostředí v minulých dnech však rozšířilo rizikovou oblast na bývalý vojenský výcvikový prostor (BVVP),“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila ve spolupráci s vědci.

Na základě dílčích zjištění znalce lze konstatovat, že rozsah kontaminace azbestem v lokalitě BVVP je značný. ČIŽP nebyly sděleny bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se nachází kontaminace azbestem. Zároveň podle vyjádření znalce v celé lokalitě BVVP nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí,“ stojí ve zprávě České inspekce životního prostředí.

Rezervace velkých kopytníků se nachází na ploše zhruba 350 hektarů a využívá nejrozsáhlejší část bývalého vojenského prostoru. „Přesto nemáme od žádných institucí oficiální stanovisko či informace, jaké je riziko, jak ho minimalizovat a podobně. Chtěl bych proto požádat všechny organizace, které v této věci vyvíjejí nějaké kroky a dělají rozhodnutí, aby nás informovaly,“ sdělil Dostál.

Do rezervace každoročně přijíždějí desítky tisíc návštěvníků, kteří mohou využívat okružní stezky kolem pastvin s velkými kopytníky, vyhlídky a turistické trasy. Zároveň ochránci přírody každý den vysílají do bývalého vojenského prostoru pracovníky ke kontrole zvířat, odstraňování černých skládek, úklidu pozůstatků po činnosti armády či vyhledávání pyrotechniky, kterou pak odstraňuje přivolaný specialista. Ochránci přírody věří, že omezení budou v nejbližších dnech zmírněna nebo odvolána. „Telefonicky jsem mluvil se starostou Milovice Milanem Pourem a dohodli jsme se, že další postup budeme řešit poté, co budou upřesněny informace o rozsahu této ekologické zátěže,“ dodal Dalibor Dostál.

S používáním azbestu se pojí řada vážných rizik pro zdraví. Nemoci způsobené azbestem se projevují obvykle až několik let či desetiletí po kontaktu s tímto materiálem. Tyto choroby jsou téměř neléčitelné a obvykle vedou k předčasné smrti. Mezi nejzávažnější důsledky vystavení lidského organismu působení azbestových vláken je rakovina plic. Mikroskopická vlákna azbestu totiž mohou pronikat vzduchem do dýchacích cest a plic, kde mohou vyvolat rakovinné bujení. Jde tedy o silně karcinogenní látku.

Zamoření vojenského prostoru azbestem vyšetřuje policie. Zabývá se podezřením, že azbest nebyl při demolici budov v bývalém vojenském prostoru odstraněn v souladu s platnou legislativou, ale byl rozhrnutý do volných ploch.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina