Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Ještě nekončíme, poslední, již šestý rok je před námi!

27. 4. 2023

page.Name
Krkonošské květnaté louky patří bezpochyby mezi přírodní poklady, kvůli kterým byl v našich nejvyšších horách před 60 lety založen Krkonošský národní park (KRNAP). Jsou jedinečným fenoménem vzácné druhové bohatosti závislé na generacích krkonošských hospodářů, bez nichž loukám stále hrozí rychlý zánik.

Proto kromě samotných činností Správa KRNAP podporuje i hospodáře, kteří mají snahu a zájem o krkonošské louky správně pečovat. Na sponzorování mimo dvou programů Ministerstva životního prostředí a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství se také podílí na projektu financovaném z Operačního programu Životního prostředí, Obnovný management krkonošských luk, u kterého začíná poslední, již šestý rok trvání. I v nastávající sezóně nás louky stále potřebují.

„V uplynulém roce se nám v rámci již zmíněného projektu podařilo pečovat o 45 lokalit a zajistit péči na 331 hektarech ve spolupráci s 38 hospodáři. Mezi význačné projektové lokality mimo mnohé jiné patří Zadní Rennerovky, Friesovy Boudy, Dvoračky, Braunovy Louky či Sklenářovice. Z počátku sezóny, v době vegetačního klidu, vyřezáváme z luk náletové dřeviny,“ uvedl Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Kdyby se tyto dřeviny neredukovaly, lokality by postupně zarostly keři a stromky proměňujícími louku v původní les. Nálety likviduje pracovní skupina Správy KRNAP a pomáhají i externí zhotovitelé, s nimiž byla uzavřena rámcová dohoda na výřezy dřevin. V rámci těchto dohod se v minulém roce podařilo vyřezat 164 kusů solitérních dřevin. S postupem jara se na loukách pomalu začínají realizovat i hospodáři kontrolující a připravující své louky i pastviny na příští sezónu.

A jak že si louky připravují? Nejprve je uklízí sběrem popadaných větví, případně zpracovávají i celé vývraty, poté provádějí strojní vláčení či ruční uhrabání. Vláčením nebo ručním vyhrabáváním jsou louky zbaveny polehlé stařiny, zarovnány nerovnosti po rytí černé zvěře či krtince. Vláčení navíc podporuje vsakování jarní vláhy, urychluje rozklad stařiny a navíc vytváří prostor pro konkurenční slabší nezřídka chráněné druhy.

Po vláčení následuje doba přípravy na hlavní práce sezóny seče a pastvy. Jen v minulém roce se podařilo povláčet 123 hektarů, spást 127 a posekat 83 hektarů luk v náročném a mnohdy špatně dostupném terénu. Díky systematickému přístupu Správy KRNAP se postupně po více než dvacet let daří každým rokem navyšovat rozlohu a zlepšovat kvalitu péče o louky, které po druhé světové válce pozbyly svého tradičního hospodáře. Pomalu, těžce, ale přece jen, opět získáváme ztracené zkušenosti zemědělců, ochranářů, vlastníků pozemků, ale i turistů.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP, Oldřich Nermuť