Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Koukejte plavat! Do vodních toků „Jizerek“ vysadili pstruhy

25. 4. 2023

Koukejte plavat! Do vodních toků „Jizerek“ vysadili pstruhy 8 snímků
Lesy České republiky již od roku 2007 svými prostředky podporují vysazování plůdku místně původního pstruha obecného - potočního do vodních toků Jizerských hor. Posiluje se tak populace tohoto ustupujícího druhu lososovité ryby.

Do vytipovaných úseků potoků a říček, kde se aktuálně rybářsky nehospodaří, jako jsou horská říčka Jizerka a její přítoky Sklářský a Safírový potok bylo vysazeno 10 tisíc malých pstroužků, jejichž rodiče pocházejí z přítoků v povodí Jizery.

Nová generace přišla na svět v líhni v Poniklé ve správě místní organizace Českého rybářského svazu. Úseky vodních toků s vysazeným plůdkem budou v dalších letech cíleně monitorovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Václav Köhler