Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Na mělnické náměstí Míru doputovala důležitá výstava Energie a civilizace

17. 4. 2023

Na mělnické náměstí Míru doputovala důležitá výstava Energie a civilizace 20 snímků
Recyklace, solární energie, biodiverzita, typy energií, elektromobilita v Čechách, těžba. To a další témata jsou součástí výstavy Energie a civilizace umístěné na desítkách velkoplošných panelů, které jsou v noci solárně nasvícené, na náměstí Míru v Mělníku.

Výstava je unikátní svou pestrostí, která nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování i postoj ovlivnit naši svobodu, budoucnost nebo prosperitu. V dnešní době klimatických změn je více než aktuální. Během čtyřiceti témat výstava řeší způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generaci.

Otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a vysoce strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Hlavním smyslem této exteriérové ​​​​expozice je především udržitelná budoucnost. V současnosti rezonuje slovo energie napříč celou společností. Jako vedení města Mělník si uvědomujeme důležitost otázek hospodaření s energií a věnujeme pozornost efektivním a smysluplným projektům zaměřeným na energetické úspory,“ řekl místostarosta Petr Kowanda.

Toho potěšilo, že se výstava Energie a civilizace prezentuje v Mělníku. „Díky ní se tato problematika dostane do širšího povědomí občanů. Všichni si musíme uvědomit, jak naše chování a postoje mohou ovlivnit budoucnost,“ dodal. Kateřina Mynaříková, energetická manažerka města Mělník, upozornila, že žijeme v energetické turbulentní době, která si žádá aktivní přístup v hospodaření s energiemi a vodou.

Důležitým krokem v této oblasti je zřízení pozice energetického manažera, vytvoření systému sběru dat, jejich kontinuální vyhodnocení a přijetí nápravných či investičních opatření. Důležitou oblastí je i vzdělávání mladé generace. V tomto směru bych chtěla do budoucna více aktivně zapojit místní školy,“ uvedla energetická manažerka. Právě v souvislosti s touto výstavou se uskutečnila výtvarná a fotografická soutěž Energie všude kolem nás.

„Soutěž byla určena dětem a žákům od tří do patnácti let ze všech typů škol města Mělníka. Chtěli jsme, aby i tato kreativní forma pomohla mladším generacím uvědomit si význam energie pro naši planetu,“ vysvětlila smysl soutěže vedoucí odboru školství a kultury Zuzana Syrová. Podle Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje, všechno zlé je pro něco dobré, i krize může být motorem pokroku a prosperity.

„Kdy jindy než teď, musíme nacházet nová řešení, jak s energií nakládat hospodárně, udržitelně, využívat moderní technologie a inovovat. Ve Středočeském kraji máme naplánované velké projekty energetických úspor ve více než stovce objektů, do kterých investujeme téměř miliardu korun. Neméně se věnujeme i energiím a inovacím ve veřejné dopravě. Úspory budou významné a odpovědnost k budoucnosti je zásadní,“ řekla hejtmanka.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar