Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Nové místo pro koniklec velkokvětý v evropsky významné lokalitě

25. 4. 2023

Nové místo pro koniklec velkokvětý v evropsky významné lokalitě 5 snímků
Příkladem úspěšného obnovného managementu ochrany koniklece velkokvětého jsou aktivity v druhé nejvýznamnější lokalitě Kosíř – Lomy v Litovelském Pomoraví, kde se tato rostlina ohrožená zejména zarůstáním nevhodnou vegetací, která se potlačuje každoroční sečí a pastvou, nachází.

Zejména v části Vápenice kvete 10 tisíc trsů koniklece. „Chceme-li stav předmětu ochrany zlepšit a ne pouze udržet, je potřeba obnovit péči na vytipovaných plochách, které koniklecům v současnosti nenabízí vhodné podmínky,“ říkají ochránci přírody. Historie nového místa pro koniklece, která se nachází v evropské významné lokalitě a v ochranném pásmu Národní přírodní památky, začala posuzováním výše náhrady újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Vlastník pozemku měl zájem plochu zorat a osít.

Postupem času se povedlo najít společnou řeč a díky finanční podpoře z Programu péče o přírodu a krajinu a z Integrovaného projektu Life Jedna příroda dnes o svůj pozemek pečuje z důvodů ochrany přírody. „Výsledkem je, že na dříve buření zarostlém pozemku dnes kvetou koniklece. Zatím jenom tři trsy, ale pokud se budou opatření na jeho podporu na pozemku nadále konat, je velká šance, že jich bude přibývat,“ dodali ochránci.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Litovelské Pomoraví