Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Ochrana přírody připomíná letité Krkonoše a nabízí rozhovor s novým ministrem

29. 4. 2023

page.Name
Rozhovor s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, 60 let Krkonošského národního parku či válka na Ukrajině a její dopad na přírodu. To jsou hlavní témata aktuálního čísla časopisu Ochrana přírody.

V úvodníku k výročí Krkonošského národního parku jeho ředitel Robin Böhnisch uvedl, že snaha ochránit maximum přírodních Krkonoš pod soustředěnou palbou nejrůznějších zájmů, záměrů či potřeb rozvoje se vinnou historií národního parku jako červená nit od jeho počátků až do současnosti.

Přírodě Krkonoš se věnují hned dva obsáhlé články. Text  Alpínské bezlesí jako české stříbro popisuje, čím je toto rodinné území o rozloze 47 kilometrů čtverečních výjimečné. Další článek rozebírá nejistou budoucnost krkonošské tundry v kontextu klimatických změn, depozice dusíku, narušeného vodního režimu, zarůstání nebo vysoké návštěvnosti a hledá způsob, jak o toto území nadále pečovat. 

Ministr životního prostředí Petr Hladík, který byl jmenován 10. března, v jednom z prvních rozhovorů ve funkci popisuje, jakým tematům se jeho úřad bude v následujících letech věnovat. Jeho ambicí je, aby se zcela proměnila česká energetika a odchod od uhlí nebyl strašákem, ale využitou příležitostí. Zabývat se bude také obnovou vodního režimu krajiny, přípravou na vyhlášení národního parku Křivoklátsko, CHKO Soutok a Krušné hory či přirozenou obnovou posttěžebních prostor. Za zásadní považuje i transformaci lesního hospodářství na přírodě blízké. 

Ruská agrese na Ukrajině se nevyhýbá ani chráněným územím. Ta pokrývá 14 procent rozlohy státu, v důsledku války hrozí zničení 16 ramsarských lokalit, 160 lokalit soustavy Smaragd a dalším devíti stovkám chráněných území celostátního či místního významu. Bylo například zničeno 80 procent Svjatohorského národního parku. Více najdete v článku Anastasie Drapaljuk, Oleksije Vasyljuka a Anny Kuzmenko.  A není to veselé čtení. 

Orchidej vstavač kukačka z naší krajiny už skoro zmizela. Byl připraven regionální akční plán, aby se vrátil nejméně na čtyři místa v Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Jednotlivé kroky popisuje článek Vlastislava Vlačihy.  

 
Příležitosti, které přinášejí zájemcům o dotace tak zvané zjednodušené metody vykazování, popisuje Lukáš Martínek v článku Projektové schéma AOPK ČR v OPŽP 2021-2027. Finance jsou určeny na rozmanité spektrum činností, obnovy, tvorby, revitalizace potoků a řek po výsadbu zeleně, péči o chráněná území, likvidaci invazních druhů, budování návštěvnické infrastruktury.  

V časopise si lze také přečíst článek Jana Plesníka o  budoucím měření ochrany přírodyvýznamu trvalých hnízdních stěn pro ledňáčka říčního, modrásku bahenním v Moravském krasu a mnohé další. Všechna čísla najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Zdeněk Patzelt, archiv Ochrana přírody