Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Online semináře v oblasti přírody jsou určeny pro širokou veřejnost

25. 4. 2023

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správy CHKO České středohoří pořádají online semináře, při nichž budou poskytnuty informace k Národnímu plánu obnovy - Programu podpory obnovy přirozených funkcí krajiny a k Operačnímu programu životní prostředí pro období 2021 až 2027 oblast příroda a představeny zjednodušené metody vykazování.

Seminář v prostředí Cisco Webex Meetings se uskuteční ve čtvrtek 18. května od 9.30 hodin s tím, že přednášející bude Veronika Dočekalová.

PROGRAM

9.30 – 9.50 Stručné představení NPO-POPFK, podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Podporovaná opatření

  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.

  • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy.

  • Tvorba a obnova mokřadů včetně tůní a malých vodních nádrží.

  • Revitalizace a renaturace vodních toků.

  • Výsadba dřevin mimo les.

9.50 – 10.00 Diskuse

Účast na semináři je zdarma.

Program ve formátu PDF ke stažení:  zde 

Další online seminář Operační program životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) se koná ve stejný den v 10 hodin opět v prostředí Cisco Webex Meetings. Přednášejícími budou Š. Šolcová, T. Stuchlík a R. Podrápská.

PROGRAM

10.00 – 10.20 Úvodní slovo a představení OPŽP 2021-2027, informace o aktuálním stavu výzev.

10.20 – 10.40 OPŽP 2021-2027, zjednodušené metody vykazování pro vybraná opatření – Příroda.

10.40 – 11.00 Specifický cíl Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – opatření vztažená na ochranu přírody a krajiny.

11.00 – 11.20 Specifický cíl Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury iv městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – opatření vztažená na rozvoj biodiverzity.

11.20 – 11.45 Diskuse

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO České středohoří