Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Organizace Greenpeace spouští kampaň za záchranu starých lesů

27. 4. 2023

page.Name
Větší ochrana lesů starších 120 let s původní druhovou skladbou, to je záměr kampaně organizace Greenpeace spojená z výzvou, která bude příští čtvrtek doručena s požadavky a vysvětlujícím dopisem na ministerstvo zemědělství, jež je za oblast správy českých lesů zodpovědné.

Kampaň s názvem Nekácejte.cz, kde mohou lidé podepisovat požadavek za větší ochranu lesů, po ministerstvu chce, aby nařídilo státní firmě Lesy ČR, která spravuje zhruba polovinu zbývajících starých lesů, přestat v těchto lesích s kácením a nešetrným managementem. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům.

Organizace dlouhodobě sleduje situaci v evropské významné lokalitě Východní Krušnohoří a upozorňuje na ničení tamních vzácných bučin. V minulosti se zde vyskytly případy holosečného kácení, vysazování nepůvodních dřevin či dokonce ilegálního kácení bez povolení, a to jak ze strany soukromého vlastníka, tak i státní společnosti Lesy ČR. Státní společnost přitom v současné době plánuje další těžbu v nejstarších porostech na úpatí Krušných hor. Odpor veřejnosti vyvolala také její nedávná těžba starých listnatých lesů u Kyjova ve Žďánickém lese.

Staré lesy jsou unikátní a důležité pro zachování biologické rozmanitosti. V Česku pokrývají zhruba devět procent rozlohy, z toho zhruba polovina je ve vlastnictví státu. Žijí zde vzácné druhy jako lejsek malý, strakapoud prostřední, sokol stěhovavý a netopýr rezavý i brouci páchník hnědý, kovařík fialový, ale také různé druhy tesaříků, nosorožíků nebo roháčů. V dutinách starých stromů se pak ukrývají plší i další savci. Jen zlomek těchto lesů je však nějakým způsobem chráněn.

Biodiverzita je podle vědců zásadní pro přežití lidstva na Zemi, proto se k ochraně biologické pestrosti zavázaly i světové státy včetně Česka na konferenci v Montrealu loni na podzim. Státy se dohodly, že do roku 2030 budou chránit 30 procent rozlohy moře a souší, přičemž 10 procent bude chráněno pořádně. Greenpeace požaduje, aby v České republice mezi chráněnými oblastmi byly i unikátní staré lesy.

Jak se vyjádřila Nikola Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, staré lesy překypují biologickou rozmanitostí a jsou domovem mnoha živočichů, rostlin a dalších organismů. Mnoho z nich je přitom ohrožených či chráněných, protože míst, kde mohou přežívat, ubývá právě kvůli kácení.

„Pokud staré lesy ponecháme další vývoj ideální s nejmenšími zásahy člověka, biologická pestrost se bude zvyšovat. A o to nám jde. Požadujeme, aby stát zajistil, že se staré lesy přestanou ničit. Vyzýváme Lesy České republiky, aby okamžitě přestaly kácet lesy starší 120 let. Zároveň zašleme ministerstvo zemědělství, aby Lesům ČR kácení v lesích trvale zakázalo,“ uvedla Krejčová.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook