Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ostražitost u vodních toků a jejich ochrana před znečištěním je důležitá

8. 4. 2023

page.Name
Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je však vodní dílo užíváno s rozvahou, je bezpečné. Vodohospodáři apelují na občany, aby vodní díla využívali za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob, při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

„Každý podle svého věku a kondice musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti to musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor. Nepřeceňujte své síly a vodní toky používejte v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních vodách i vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu. Samozřejmě si všichni dejme společný závazek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si po sobě také uklidíme,“ požádal Jiří Tkáč, generální státního podniku Povodí Odry.

Zdroje vody musíme také chránit před znečištěním nebo špatným nakládáním. Je třeba si pomoci, že díky našim předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, má náš region zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečení její procenta s velmi dobrou kvalitou. „Právě kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou vodoprávním úřadem stanovena ochranná pásma I. a II. stupně. Jako správce těchto nádrží podnik Povodí Odry pečuje o kvalitu vody, kterou pravidelně kontroluje, aby zajišťovala kvalitní pitnou vodu pro zásobování obyvatel,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry