Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Plán lovu plní hlavně zaměstnanci Lesů ČR, povolenky získají i myslivci

24. 4. 2023

page.Name
V režijních honitbách Lesů ČR plní plán lovu zaměstnanci podniku, a pokud je třeba, pomáhají i myslivci s povolenkami lovu. Nová pravidla poplatkového lovu platí od dubna letošního roku. Lesy ČR spravují 969 honiteb. Ke konci roku by měl mít podnik v režii 223 z nich a hospodařit tam nejen lesnicky, ale i myslivecky.

Řada honiteb přechází do režie během letošního roku. Až se tak stane, mohou se zájemci o povolenky obracet na myslivecké hospodáře na lesních správách a závodech. Ti rozhodnou o případné pomoci myslivců s plněním plánu lovu,“ vzkazuje Libor Strakoš, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Seznam režijních honiteb s kontakty naleznete zde: Povolenky-typ_dle_honiteb_20.4.2023-2.pdf (lesycr.cz).

Režijní honitby podnik člení do dvou kategorií. V první z nich se loví jen srnčí a černá zvěř. Myslivec zaplatí za dlouhodobou, tedy až roční povolenku deset tisíc korun a zároveň se zaváže ulovit minimálně pět kusů spárkaté zvěře a černou zvěř bez omezení. Ve druhé kategorii s možností lovu více druhů zvěře vyjde roční povolenka na patnáct tisíc korun a lovec se smluvně zaváže nejméně deset kusů spárkaté zvěře, černé opět neomezeně.

V obou kategoriích musí poplatkový lovec ulovenou zvěř odkoupit, pokud se na lesní správě či lesním závodě nedohodne jinak. „Poplatkové smlouvy platí do konce mysliveckého roku, tedy do 31. března a cena povolenky zůstane stejná, ať smlouvu uzavřeme hned od dubna, nebo kdykoli během roku, případně pokud jedna ze stran od smlouvy odstoupí,“ uvádí Strakoš.

Podle zákona o myslivosti musí zájemci o povolení předložit zbrojní průkaz, lovecký lístek a pojištění odpovědnosti. Poté se obratem uzavřete smlouvu a vystavíte povolenku. „Ve smlouvě uzavřené podmínky práva a povinnosti obou stran, vstup do honitby, ale také provozní řád honitby, cenník zvěřiny a určení zákonem stanoveného loveckého pobytu. Ten už zvlášť poplatkový lovec neplatí,“ dodal Ondřej Pecháček, vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany lesa Lesů ČR. Myslivci si mohou koupit také krátkodobé povolenky lovu trofejové zvěře. Ceníky lesních správ a závodů určuje v tomto případě atraktivita lokality i zvěře.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR