Sobota

10. června 2023

Nyní

19°

Zítra

17°

Svátek má

Povodí Odry provedlo kontrolu zabezpečení svých jezů

4. 4. 2023

page.Name
V současné době je informačními cedulemi a záchrannými házecími prostředky včetně bodu záchrany vybaveno 26 spádových objektů v Povodí Odry. Nyní se uskutečnila jarní kontrola zabezpečení jednotlivých jezů. Chybějící části vybavení, o které jsme přišli vlivem vandalismu, byly doplněny.

Každoročně na nové vybavení a doplnění chybějícího povodí vynakládá nemalé finanční prostředky ve výši statisíců korun, aby nad rámec svých zákonných povinností přispělo k větší bezpečnosti na vodních tocích. Od roku 2015 probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje zabezpečení spádových objektů informačními cedulemi, pevnými záchrannými prvky, které usnadňují hasičským jednotkám případnou záchranu tonoucích osob a také záchrannými házecími prostředky pro prvotní laickou záchranu.

V roce 2015 se uskutečnilo pilotní zabezpečení tří spádových objektů na řece Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí. V dalších letech byly postupně rozmísťovány prvky na další vytipované objekty, a to i ve spolupráci s městem Ostrava, kdy byly osazeny záchranné házecí prostředky u Jamborových prahů na řece Ostravici v centru města Ostravy.

„Loni byly záchrannými prvky a informačními prvky výše uvedených důležitých spádových objektů - jezy na řekách Odře a Ostravici v Ostravě a současné informační cedule byly nahrazeny cedulemi s novou grafikou, kde jsou srozumitelně popsána rizika spojená s rekreačním využitím objektů a srozumitelněji popsána prvotní laická záchrana tonoucích,“ informoval Břetislav Tureček, technický ředitel podniku Povodí Odry.

Tento podnik vyzývá všechny, kteří se kolem vodních toků pohybují, aby si všímali, zda někdo nepoškozuje záchranné prvky, případně nahlásili jejich odcizení na e-mailovou adresu: info@pod.cz .

Bezpečnostní prvky na jezech se skládají z kovového záchranného boxu, který obsahuje záchranný kruh s třicetimetrovým lanem. Jde o kovovou skříň s průhlednými dvířky se zajištěním bezpečnostní plombou a magnetem, která poskytne lepší zabezpečení před vandalismem, ale i povětrnostními vlivy. Všechny záchranné boxy jsou doplněny žlutou samolepkou s číslem bodu záchrany.

Jde o specifický kód, přidělení hasiči pro každé místo, které známe například z turistických rozcestníků na horách, po jehož nahlášení na krizovou linku 112 jsou záchranné složky jednoznačně a přesně identifikované místo záchranné operace a maximálně zkrátit dobu nutnou k záchraně tonoucí osoby,“ vysvětlil Tomáš Skokan, provozního odboru Povodí Odry .

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry