Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Před létem je hydrologická situace na území povodí Odry velmi dobrá

13. 4. 2023

page.Name
Vodní díla budou k 1. květnu prakticky na svých zásobních hladinách, což je dobrý start pro nadcházející období, kdy lze předpokládat menší množství srážek.

Sněhová pokrývka z horských oblastí téměř odtála a v současnosti na průtoky v tocích, které se pohybují převážně od 180 do 330 denních vod, mají vliv jen srážky, jejichž úhrny se pohybovaly v posledních 14 dnech od 15 do 20 milimetrů, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků v rozmezí 20 až 50 mm srážek s maximem 60 milimetrů na Ovčárně.

Před letní sezónou se téměř na sto procent podařilo naplnit Slezskou Hartu, největší vodní dílo, které je schopno vhodnou manipulací ve spolupráci s vodárenskou nádrží Kružberk zásobovat vodou převážnou část regionu. I vodárenská nádrž Šance, která je klíčová pro zbývající část povodí Odry, je naplněna na 95 procent. Nádrž Morávka je naplněna na čtyři pětiny, protože zde probíhá posledním rokem modernizace kvůli posílení její bezpečnosti, která vyžaduje sníženou zásobní hladinu během stavby.

Podle Břetislava Turečka, technického ředitele podniku Povodí Odry, pro zásobování obyvatel a průmyslu vodou v letním období jsou důležité vodní nádrže, které v kraji plní nezastupitelnou roli. Klíčovým obdobím pro dostatečnou zásobu vody je právě toto jarní období, kdy se podnik snaží zachytit co největší množství vody v nádržích, maximálně však jen po letní zásobní hladinu, kterou je nutné dodržet podle manipulačních řádů jednotlivých vodních děl.

„Na jedné straně garantujeme našimi vodními díly, které pracují v rámci vodohospodářské soustavy, dodávku surové vody pro výrobu pitné vody, pro průmysl a vypouštění zvýšeného množství vod do vodních toků pod nádrže. Povodí Odry garantuje každou sekundu celkovým úhrnem pro tyto účely šest tisíc litrů, na druhé straně přehrady musí být stále schopné zadržet i povodňové průtoky, které mohou překvapit i v létě. Pro představu například tlumící účinek našich vodních děl pro Ostravici ve Frýdku – Místku znamená snížení kulminačního průtoku z 846 na 565 metrů krychlových za vteřinu,“ konstatoval technický ředitel.

Dalším účelem vodních nádrží v letním období s nižším úhrnem srážek je vypouštění minimálních odtoků, které zlepšují průtoky v řekách pod nimi a tím i životní podmínky pro ryby a ostatní živočichy právě ve chvíli, kdy nastupuje půdní a hydrologické sucho a mokřady i tůně již nestačí dotovat podpovrchovou zónu. Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry jsou vědomi výhod přehrady, které vybudovaly předchozí generaci, jež v době nadbytku povrchové vody akumulují v době jejího nedostatku ji využívají pro zásobování vodou a pro nalepšování průtoků páteřních vodních toků.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry