Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Průtoky v řece Moravici budou příznivé pro vodáky

26. 4. 2023

page.Name
V souvislosti s aktuální hydrologickou situací a stoprocentní naplněnosti vodních děl budou vodohospodáři z Povodí Odry od dnešního dne zvyšovat odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk.

S přihlédnutím na předpověď srážek dnů během dalších čtrnácti dnů, kdy se očekává vlhčí období a je předpoklad stále mírně zvýšených přítoků do Slezské Harty, vodohospodáři od dnešního dne zahájí podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy Povodí Odry odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí bude průtok okolo 13 metrů krychlových za vteřinu, který by měl vydržet minimálně do pondělí 1. května, což umožní vodácké využití Moravice.

Právě díky aktuální hydrologické situaci, naplněnosti vodních děl a současně snížení zásobního prostoru na Slezské Hartě na úrovni letní zásobní hladiny s určitou možnou tolerancí mohou vodohospodáři vypouštět z vodního díla Kružberk vodu, která může být využita k vodáckému splutí řeky. Povodí Odry zároveň měly mít na skutečnost, že veškeré individuální vodní aktivity jsou na vlastní nebezpečí a měly by být provozovány se zvýšenou obezřetností.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry