Sobota

10. června 2023

Nyní

19°

Zítra

17°

Svátek má

Spustí se jarní příjem žádostí o rybářské dotace, podpoří zahraniční spolupráci

18. 4. 2023

page.Name
Rybáři dostanou ve třech jarních výzvách žádostí o dotace 67 milionů korun. Za ně si budou moci pořídit například zařízení na zpracování ryb, zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených podniků a na vědecké inovace.

Úplnou novinkou je možnost čerpat dotace na nákup přívěsu - maringotek, jako zázemí zaměstnanců například při strojení rybníků a na partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula podepsal Pravidla pro poskytnutí dotací. Celkem 67 milionů korun mohou na jaře získat rybářské podniky v rámci 5., 6. a 7. výzvy z Operačního programu rybářství.

Na základě žádostí samotných rybářů jsme letošní rybářské výzvy doplnili. Nově budou moci získat dotaci na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi. To jim pomůže při získávání zkušeností a případně i při obchodní spolupráci. Rybáři také budou moci letos poprvé získat dotaci na nákup přívěsů. Ty využijí jako své zázemí, například při tak zvaném strojení rybníku, tedy přípravě výlovu, která u velkých chovných vodních ploch může trvat i několik týdnů,“ řekl ministr zemědělství.

Ve výzvě Inovace mohou rybáři získat jako dotaci až 75 procent ve spolupráci s univerzitou a až 95 procent, kdy je žadatelem univerzita, která spolupracuje s podnikem. Cílem je převést vědecké objevy do praxe, například otestovat nový výrobek nebo zlepšit technologický postup. Inovace mají zejména snížit dopady na životní prostředí, třeba při využití alternativních krmiv, jako jsou řasy, a také zavádět nové produkty a postupy. Výzva je určena podnikům, zpracovatelům, rybářským svazům, vysokým školám a výzkumným organizacím. Celkem je na ni připraveno sedm milionů korun.

Výzva Investice do akvakultury je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti podniků a zachování tradiční akvakultury jako obnovitelného zdroje potravin. V rámci výzev bude vyplaceno celkem 50 milionů korun, za ně si mohou rybářské podniky a svazy modernizovat či postavit rybník, sádky, líhně nebo si pořídit vybavení na chov ryb. Z dotace je možné také podporovat zařízení k hospodaření na rybnících u nově založených rybářských podniků. Začínající rybáři budou mít při žádosti o dotaci preferenční přednost. Výzvu mohou využít také provozovatelé na rekonstrukci, modernizaci nebo i výstavbu rybářských prodejen.

Výzva Zpracování produktů poskytne příspěvek na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci nebo na nákup zařízení pro pracovní ryb. Podpora je určena pro mikro, malé a střední podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Na dotaci je připraveno 10 milionů korun. OP Rybářství financovaný z evropských a národních zdrojů. Příjem žádostí o rybářské dotace začne 25. dubna od 9 hodin a skončí 29. května ve 13 hodin. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+. Úplné znění Pravidel je k dispozici zde .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto