Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

V Podkrkonoší se objevili vlci. Kraj i ochránci přírody vyzývají k obezřetnosti

14. 4. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj upozornil obce na Trutnovsku a Rychnovsku na výskyt vlků s menší mírou plachosti. Před dvěma dny kraj obdržel informaci o pohybu atypicky se chovajícího vlka v katastru obce Arnultovice a v dalších nedalekých obcích v okolí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) uvedla, že v Podkrkonoší v posledních týdnech dochází během dne k opakovaným pozorováním jednoho či dvou vlků, kteří se přibližují do vzdálenosti 30 až 40 metrů od člověka. Situace podle zástupců Královéhradeckého kraje a AOPK ČR vyžaduje zvýšenou pozornost a monitorování oblasti. V této souvislosti je chovatelům doporučeno, aby byla zvýšena ochrana hospodářských zvířat jejich zaháněním na noc nebo ochranou pomocí člověka a pasteveckých psů.

„Lidé by měli mít své psy při procházkách ve volné přírodě na vodítku a v případě tak zvaného blízkého setkání, aby vlka vyplašili pomocí hluku, křiku, případně pomocí hozených předmětů. Jde o chování zřejmě mladých vlků, kteří jsou zvídaví a méně ostražití. V této situaci lze doporučit jakékoli plašící metody, které napomohou k tomu, aby vlci pochopili, že přibližovat se člověku je nežádoucí,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz. Královéhradecký kraj prosí veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz, nebo na telefonní číslo 728 832 889 kontaktní osoby Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity v Brně. V každé zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

„V každém případě je třeba, aby lidé byli při setkání s vlkem obezřetní. Snížená míra plachosti neznamená, že jde o krotké a ochočené zvíře. Každý by měl mít stále na paměti, že vlk je divokou šelmou a vrcholovým predátorem. Důrazně nedoporučuji snažit se vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat potravu či zbytky jídla,“ dodal náměstek Bělobrádek.

Královéhradecký kraj se celou situací kolem výskytu problematického vlka v krajině zabývá a po zvážení možností, které jsou v jeho kompetenci, připravuje v dané věci další kroky. Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství nyní projednávají dosud neschválený Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Plán popisuje závažnost situace, klasifikuje chování vlka a nastavuje postupy pro bezpečnost.

V této věci se jedná s oběma ministerstvy náměstek hejtmana Pavla Bělobrádka, a to i cestou Komise Rady KHK pro řešení problematiky vlka obecného v Královéhradeckém kraji, ve kterých jsou zastoupení jak subjekty z akademické či jiné odborné sféry včetně AOPK, tak zástupci místních samospráv a chovatelů .

(hyš-dl)
redakce@prirodatv.cz
Foto. Tomáš Kopecký