Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

V Železných horách se daří navracet do krajiny po léta spoutanou vodu

2. 4. 2023

V Železných horách se daří navracet do krajiny po léta spoutanou vodu 6 snímků
Více než 40 odborníků na vodní ekosystémy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ministerstva životního prostředí se během terénního výjezdu přesvědčilo, jak zásadní pro návrat vody do krajiny je odstraňování starých melioračních děl a revitalizace vodních toků.

Seznámili se s revitalizací bývalé střelnice lidových milicí u Kochánovic v evropské významné lokalitě Kochánovické rybníky a tůně a s revitalizací pramenné části přítoku Dlouhého potoka v přírodní rezervaci a evropské významné lokalitě Maršálka, kde se právě pracuje na zrušení odvodňovací funkce systematické meliorační drenáže. 

Součástí obou projektů jsou kromě rušení meliorací na plochách několika hektarů, což zahrnuje kompletní vykopávání hlavníků v celé trase, zhutnění rýh po nich a bodové přerušení bočních drénů jílovým těsněním, další opatření, jako jsou budování tůní, líhnišť, zimovišť, plošné strhávání drnu, tvorba protierozní meze či návštěvnické infrastruktury.

Obě akce jsou sponzory z Operačního programu Životní prostředí a nacházejí se v pozemcích ve vlastnictví státu s příslušností k hospodaření AOPK ČR. Třetí navštívenou lokalitou byla zdařilá revitalizace Debrného potoka u Nasavrk. Tento projekt byl dokončen již v roce 2019 taktéž s podporou Operačního programu Životní prostředí. Investorem byly Lesy ČR.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Železné hory