Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Vypěstovat zdravý les si žádá i změnu v myslivosti kvůli přemnožené zvěři

4. 4. 2023

page.Name
Lesy České republiky v posledních třech letech do obnovy porostů vložily 4,1 miliardy korun. Na 57 tisících hektarech lesníci vysadili 250 milionů sazenic více než 50 druhů dřevin, a kde je to možné, podporují přirozenou obnovu lesů. Zejména mladé porosty ale vážně poškozuje přemnožená zvěř.

Podnik tedy od letošního roku mění v některých svých honitbách myslivecký režim, aby vypěstoval zdravé lesy se zvěří, která je nebude nadměrně poškozovat. Za oplocenky, nátěry sazenic a kmenů včetně jejich ovazování, tedy ochranu porostů před zvěří, zaplatily Lesy ČR v posledních třech letech bezmála dvě miliardy korun. I tak ale přemnožená zvěř způsobila v tomto období škody ve výši 70 milionů korun, a to především okusem mladých stromků, loupáním a ohryzem kůry.

I když spravujeme jen 17 procent honiteb v celé zemi, rozhodli jsme se problém řešit a jasně říci, že zvěř do lesa patří, ale nesmí ho likvidovat. Dobrý hospodář přece nevloží do obnovy a ochrany lesů tolik prostředků, času i úsilí, aby pak nečinně přihlížel ničení této investice. Vypěstovat zdravý les si žádá i změnu v myslivosti,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

V České republice je 5780 honiteb a Lesy ČR spravují 969 z nich na 977 tisících hektarech, na kterých podnik od roku 2021 podrobně vyhodnocuje lesnické a myslivecké hospodaření. Většinu dosud pronajímal mysliveckým spolkům, fyzickým a právnickým osobám. Podle ředitele se ale prostřednictvím nájemního vztahu znatelně nedaří dosáhnout únosných stavů zvěře.

Pro úspěšné odrůstání lesa, a tedy i snížení nákladů na ochranu mladých lesních porostů, a naopak zvýšení biodiverzity a přirozené obnovy lesa je tedy nutné mít v naší režii alespoň čtvrtinu plochy honiteb a vykonávat v nich podle zákona i právo myslivosti,“ pokračoval Šafařík. V režijních honitbách budou plnit plány lovu především zaměstnanci podniku, pro další zájemce jsou připraveny roční povolenky. Více o nich zde: Myslivci si mohou v režijních honitbách koupit roční povolenky k lovu zvěře | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz) .

Lesy ČR podle nové strategie pronajmou 746 honiteb včetně uznaných obor a bažantnic na 717 tisících hektarech a 223 na 260 tisících hektarech si ponechají ve vlastní režii. Dosud pronajímaly 846 honiteb na 808 tisících hektarech av režii měly 122 honiteb na 168 tisících hektarech. Nejvíce nájemních smluv končí letos, kdy podnik vyhlásí asi 460 výběrových řízení. „První smlouvy jsou už podepsané,“ dodal Šafařík.

Nejvíce lesy poškozuje spárkatá zvěř přemnožená kvůli jejímu nedokonalému sčítání, ale i nesprávnému plánování lovu či malé ochotě uživatelů honiteb zvěř lovit, pokud se jim nově v honitbě nachází. To je třeba podle lesníků změnit.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR